Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda och betalar en kommunal inkomstskatt betalar begravningsavgift till den församling som är huvudman för begravningsverksamheten.

Enhetlig begravningsavgift införs från 1 januari 2016.

Den första januari 2016 införs enhetlig begravningsavgift i Sverige. Det innebär att alla som är folkbokförda i Sverige, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, kommer att betala samma procentsats av sin inkomst i begravningsavgift. Vi kommer att betala den enhetliga begravningsavgiften först år 2017.

Det är riksdagen som har beslutat om enhetlig begravningsavgift. Nivån på avgiftssatsen beslutas av Kammarkollegiet i november 2016. Boende i Stockholm och Tranås är undantagna. I Stockholm och Tranås är begravningsverksamheten kommunal. Det är i nuläget inte känt om dessa kommuner framöver kommer att ingå i systemet med enhetlig begravningsavgift.

Begravningsavgiften och dess storlek har ingenting med kyrkotillhörighet att göra. Begravningsavgiften betalar vi för att finansiera den begravningsverksamhet som Svenska kyrkans församlingar har i uppdrag av staten att ansvara för. På skattsedeln är därför begravningsavgiften och kyrkoavgiften separerade.

Källa: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

 

Följande kostnader täcks av begravningsavgiften

 • Gravplats på allmän kyrkogård i 25 år
 • Gravsättning av kista/urna/aska
 • Kremering
 • Lokal för förvaring och visning av stoft
 • Ceremonilokal inkl. vaktmästare
 • Transporter av kistan från  bisättningslokal till begravningsceremoni, till krematorium, och till begravningsplats.

Detta kostar mer eller mindre för mitt dödsbo

 • Kista eller svepning
 • Kistdekoration
 • Annonsering
 • Transport av kistan från hem/sjukhus till bisättningslokalen
 • Begravningsgudstjänst (för icke medlemmar i Svenska kyrkan)
 • Urna
 • Minnesstund
 • Gravsten eller namnskylt
 • Skötsel av graven

 
Begravningsombud 

När en församling är huvudman för begravningsverksamheten skall Länsstyrelsen förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.
(Begravningslagen 10 kap. 1 §)

Ombud i Trollhättans kommun:
Bernth Gruvander
tel: 0520-755 33

Ombud i Vänersborgs kommun:
Annika Larson-Lindlöf
tel: 0705-177 409

 

 

 

A B C om begravningsavgiften Video: Arbetsgivarorganisationen

kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdschef
Ulf Eklund
Tel: 0521-26 58 55
Mobil: 070-207 49 99

Assistent
Helen Wiik Andersson
Tel: 0521-26 58 56

E-postadress: tunhem.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Vargöns kyrka
Granåsvägen 22
468 33 VARGÖN

Västra Tunhems kyrkogård må-fr 09.30-11.30
Tel: 0520-42 11 01
Mobil: 0733-72 25 73

Gärdhems kyrkogård
Mobil: 070-394 86 32

Väne Åsaka kyrkogård
Mobil: 076-830 10 89

Vänersnäs kyrkogård
Mobil: 070-577 43 64

Norra Björke kyrkogård
Mobil: 070-279 44 23