Västra Tunhems kyrkogård
Foto: Västra Tunhems pastorat

Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda och betalar en kommunal inkomstskatt betalar begravningsavgift till den församling som är huvudman för begravningsverksamheten.

Enhetlig begravningsavgift infördes 2016

Den första januari 2016 infördes enhetlig begravningsavgift i Sverige. Det innebär att alla som är folkbokförda i Sverige, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, kommer att betala samma procentsats av sin inkomst i begravningsavgift. Vi kommer att betala den enhetliga begravningsavgiften först år 2017.

Det är riksdagen som har beslutat om enhetlig begravningsavgift. Nivån på avgiftssatsen beslutas av Kammarkollegiet i november 2016. Boende i Stockholm och Tranås är undantagna. I Stockholm och Tranås är begravningsverksamheten kommunal. Det är i nuläget inte känt om dessa kommuner framöver kommer att ingå i systemet med enhetlig begravningsavgift.

Begravningsavgiften och dess storlek har ingenting med kyrkotillhörighet att göra. Begravningsavgiften betalar vi för att finansiera den begravningsverksamhet som Svenska kyrkans församlingar har i uppdrag av staten att ansvara för. På skattsedeln är därför begravningsavgiften och kyrkoavgiften separerade.

Källa: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

 

Följande kostnader täcks av begravningsavgiften

 • Gravplats på allmän kyrkogård i 25 år
 • Gravsättning av kista/urna/aska
 • Kremering
 • Lokal för förvaring och visning av stoft
 • Ceremonilokal inkl. vaktmästare
 • Transporter av kistan från  bisättningslokal till begravningsceremoni, till krematorium, och till begravningsplats.

Detta kostar mer eller mindre för mitt dödsbo

 • Kista eller svepning
 • Kistdekoration
 • Annonsering
 • Transport av kistan från hem/sjukhus till bisättningslokalen
 • Begravningsgudstjänst (för icke medlemmar i Svenska kyrkan)
 • Urna
 • Minnesstund
 • Gravsten eller namnskylt
 • Skötsel av graven

 
Begravningsombud 

När en församling är huvudman för begravningsverksamheten skall Länsstyrelsen förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.
(Begravningslagen 10 kap. 1 §)

Ombud i Trollhättans kommun:
Vakant

Ombud i Vänersborgs kommun:
Annika Larson-Lindlöf
tel: 0705-177 409

 

 

 

A B C om begravningsavgiften Video: Arbetsgivarorganisationen

Kyrkogårdsförvaltningen

Administration kyrkogårdsförvaltning

Jonas Johansson, Marielle Lund Carlsson
må-fr kl. 9-11
tfn: 0520-42 11 01

Kyrkogårdschef

Ulf Eklund
tfn: 070-207 49 99

Arbetsledare för kyrkogårdarna: 

Ulf Alexandersson
tfn: 070-394 86 32

E-postadress: tunhem.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Församlingshemmet Kyrkstugan (ingång baksidan)
Västra Tunhems kyrkogård
461 93 VÄSTRA TUNHEM

Västra Tunhems och Vänersnäs kyrkogård
tfn: 070-394 86 32

Gärdhems kyrkogård och Norra Björke kyrkogård
tfn:  070-394 86 32

Väne Åsaka kyrkogård
tfn: 076-830 10 89