Foto: Västra Tunhems pastorat

Åsaka-Björke församling

Åsaka-Björke församling är belägen i östra delen av Trollhättans kommun. Den består i huvudsak av landsbygd med två mindre tätorter, Väne Åsaka och Norra Björke.

Välkommen till Åsaka-Björke församling!


I Åsaka-Björke församling vill vi hjälpa människor i alla åldrar att upptäcka den kristna tron och värna om den kristna gemenskapen. Målsättningen är att få en bedjande och lovsjungande församling, som lyssnar in Guds vilja.

I vår församling firas gudstjänst varje söndag. Normalt alternerar gudstjänsterna mellan våra bägge kyrkor varannan söndag men vid de större högtiderna firar vi i båda. Gudstjänsten är en mötesplats där vi får möjlighet att möta Gud, varandra och oss själva. I vår församling firar vi både gudstjänster (utan nattvard) och mässor (med nattvard). Förmiddagsgudstjänsterna kl. 11 har ofta en mer traditionell ordning medan eftermiddagsgudstjänsterna kl. 17 normalt har en lite enklare ordning. Ibland firar vi också musik- och lovsångsgudstjänster där sång och musik får extra stort utrymme.

I vår församling arbetar vi aktivt med att försöka öka delaktigheten i våra gudstjänster och i detta sammanhang spelar våra gudstjänstgrupper en viktig roll. Alla som vill får självklart vara med i en gudstjänstgrupp. Är du intresserad, eller bara vill veta lite mer om vad det innebär, är du varmt välkommen att höra av dig till Camilla Juhlin.  

Förutom att vi firar gudstjänst ihop så händer det förstås en massa andra spännande och givande saker i vår församling. Här finns det något för alla åldrar: alltifrån ”Öppet Kyrkis” och ”Efter plugget”  för våra barn, kör, bibelsamtalsgrupp m.m för de lite äldre. Varje tisdag (under terminstid) har vi också våffelcafé i Väne-Åsaka församlingshem då alla är välkomna till en öppen gemenskap som spänner över alla åldrar.  

Självklart erbjuder vi som församling också dop, bikt, konfirmation, vigsel och begravning. Många önskar dop på lördagar – vilket vi också erbjuder – men det går också i de allra flesta fall utmärkt att ha sitt dop i någon av församlingens gudstjänster på söndagarna.  

Varmt välkommen att dela vår gemenskap med Jesus i centrum!  

 

Väne-Åsaka kyrka

De tjänstgjorde under en längre tid som förstutrapp vid gästgivaregården, innan de fick sin nuvarande placering vid kyrkväggen - gravhällarna vid norra ytterväggen i Väne-Åsaka kyrka.

Väne Åsaka kyrkogård

Kyrkan omgiven av kyrkogården ligger på en liten höjd i byns utkant. Söder och nordost om kyrkan ligger samhället, närmsta granne med kyrkogården är en lantgård och dess röda ekonomibyggnader. Åt väster, öster och norr breder åker och ängsmark ut sig, bland fälten syns några lantgårdar och skogsbrynet är inte så långt borta.

Norra Björke kyrka

Norra Björke kyrka

Norra Björke ligger vid foten av Hunneberg längs riksväg 44. Det var här det berömda Vittenefyndet gjordes 1995. Sveriges genom tiderna tredje största guldskatt innehållande fem guldringar med sammanlagt vikt på 1,9 kg

Norra Björke kyrkogård

Norra Björke kyrka ligger på en liten höjd utanför byn. Kyrkan omges av den slätt som förbinder Skaraborgsslätten och Tunhemsslätten. När man närmar sig kyrkan från väster ser man på långt håll den speciella stiglucka som är huvudingång till kyrkogården.