Väne Åsaka och Norra Björke kyrka
Foto: Västra Tunhems pastorat

Åsaka-Björke församling

Åsaka-Björke församling är belägen i östra delen av Trollhättans kommun. Den består i huvudsak av landsbygd med två mindre tätorter, Väne Åsaka och Norra Björke.

Välkommen till Åsaka-Björke församling!


I Åsaka-Björke församling vill vi hjälpa människor i alla åldrar att upptäcka den kristna tron och värna om den kristna gemenskapen. Målsättningen är att få en bedjande och lovsjungande församling, som lyssnar in Guds vilja.

I vår församling firas gudstjänst varje söndag. Normalt alternerar gudstjänsterna mellan våra bägge kyrkor varannan söndag men vid de större högtiderna firar vi i båda. Gudstjänsten är en mötesplats där vi får möjlighet att möta Gud, varandra och oss själva. I vår församling firar vi både gudstjänster (utan nattvard) och mässor (med nattvard). Förmiddagsgudstjänsterna kl. 11 har ofta en mer traditionell ordning medan eftermiddagsgudstjänsterna kl. 17 normalt har en lite enklare ordning. Ibland firar vi också musik- och lovsångsgudstjänster där sång och musik får extra stort utrymme.

I vår församling arbetar vi aktivt med att försöka öka delaktigheten i våra gudstjänster och i detta sammanhang spelar våra gudstjänstgrupper en viktig roll. Alla som vill får självklart vara med i en gudstjänstgrupp. Är du intresserad, eller bara vill veta lite mer om vad det innebär, är du varmt välkommen att höra av dig till Camilla Juhlin.  

Förutom att vi firar gudstjänst ihop så händer det förstås en massa andra spännande och givande saker i vår församling. Här finns det något för alla åldrar: alltifrån ”Öppet Kyrkis” och ”Efter plugget”  för våra barn  till Öppet hus (Norra Björke), kör, bibelsamtalsgrupp mm för de lite äldre. Varje tisdag (under terminstid) har vi också våffelcafé i Väne-Åsaka församlingshem då alla är välkomna till en öppen gemenskap som spänner över alla åldrar.  

Självklart erbjuder vi som församling också dop, bikt, konfirmation, vigsel och begravning. Många önskar dop på lördagar – vilket vi också erbjuder – men det går också i de allra flesta fall utmärkt att ha sitt dop i någon av församlingens gudstjänster på söndagarna.  

Varmt välkommen att dela vår gemenskap med Jesus i centrum!