Foto: Västra Tunhems pastorat

Konfirmation

Spelar GUD nån roll?