Foto: Västra Tunhems pastorat

Lär känna din kyrka och kyrkogård

Våra kyrkor och kyrkogårdar vårdar personliga minnen och ett gemensamt kulturarv. Följ med på en vandring på kyrkogårdarna i Västra Tunhem, Vänersnäs, Gärdhem, Väne Åsaka och Norra Björke och gör en tidsresa till svunna tider.

På kyrkogårdarna i Västra Tunhem, Vänersnäs, Gärdhem, Väne Åsaka och Norra Björke har vi satt upp ett antal stolpar med QR-koder, skannar man av dessa koder kommer man till vår hemsida där man kan läsa om kyrkan, kyrkogården och intressanta gravar/personer. 

Folder/karta

Finns att hämta i kyrkorna och församlingshemmen. De finns även i en brevlåda som sitter i närheten av en anslagstavla. 

Nyhet! 

På Gärdhems kyrkogård finns även en tipspromenad för barn! 
Man skannar av stolpe nr 11 (finns utmärkt på kartan i foldern) så hittar man ett antal frågor som barnen kan svara på. Man fyller i svaren och namn och adress så i mobilen skickar vi hem en liten gåva till barnen sedan. 

Do you want to read this information in english or some other language please use the button ”Översätt/Translate”, which looks like an globeicon up to the right. 

Så här gör du för att skanna QR-koder

Om du har en nyare mobiltelefon kan det fungera att skanna av QR-koden direkt i kameran i mobilen. Prova att håll kameran framför koden, kommer hemsidan upp med information då har du lyckats, då är det bara att fortsätta att skanna och gå vidare på vandringen. 

Händer det ingenting kan du behöva ladda ner en app ”Skanna QR-koder”. Brukar finnas där man hämtar appar, t ex i Appstore, Galaxy store. 

Kyrkogårdsvandring på Västra Tunhems kyrkogård

Varmt välkommen att läsa om Västra Tunhems kyrka och kyrkogård!

Kyrkogårdsvandring på Gärdhems kyrkogård

Varmt välkommen att läsa om Gärdhems kyrka och kyrkogård.

Vänernäs kyrka test

Kyrkogårdsvandring på Vänersnäs kyrkogård

Varmt välkommen att läsa om Vänersnäs kyrka och kyrkogård

Kyrkogårdsvandring på Väne Åsaka kyrkogård

Varmt välkommen att läsa om Väne Åsaka kyrka och kyrkogård!

Kyrkogårdsvandring på Norra Björke kyrkogård

Varmt välkommen att läsa om Norra Björke kyrka och kyrkogård