Foto: Västra Tunhems pastorat

Lär känna din kyrka och kyrkogård

Våra kyrkor och kyrkogårdar vårdar personliga minnen och ett gemensamt kulturarv. Följ med på en vandring på kyrkogårdarna i Västra Tunhem och i Väne Åsaka och gör en tidsresa till svunna tider.

På kyrkogårdarna i Västra Tunhem och Väne Åsaka har vi satt upp ett antal stolpar med QR-koder, skannar man av dessa koder kommer man till vår hemsida där man kan läsa om kyrkan, kyrkogården och intressanta gravar/personer. Under hösten 2021 kommer det även att finnas möjlighet att gå en digital vandring även på kyrkogården i Gärdhem. 

Folder/karta
Finns att hämta i kyrkorna, församlingshemmen och på besökstoaletterna. 

Do you want to read this information in english or some other language please use the button ”Översätt/Translate”, which looks like an globeicon up to the right. 

Lär känna din kyrka och kyrkogård Folder att skriva ut

Så här gör du för att skanna QR-koder

Om du har en nyare mobiltelefon kan det fungera att skanna av QR-koden direkt i kameran i mobilen. Prova att håll kameran framför koden, kommer hemsidan upp med information då har du lyckats, då är det bara att fortsätta att skanna och gå vidare på vandringen. 

Händer det ingenting kan du behöva ladda ner en app ”Skanna QR-koder”. Brukar finnas där man hämtar appar, t ex i Appstore, Galaxy store.