Vacker grav på Västra Tunhems kyrkogård
Foto: Västra Tunhems Pastorat

Gravskötsel

Vi erbjuder våra tjänster och vår kunskap till alla som behöver hjälp med gravskötsel på någon av våra kyrkogårdar.

Ang. avräkningsavtal


Vill ni sätta in pengar till gravskötsel på ett s.k avräkningsavtal? Kontakta gärna kyrkogårdsförvaltningen (tfn: 0520-42 11 01) så skickar vi en faktura på önskat belopp. Uppge gärna kyrkogård och gravnummer. 

Det finns olika slags avtal att välja mellan

Erbjudande

Erbjudandet gäller ett år (kalenderår)om det ej sägs upp. Faktura skickas ut med automatik en gång per år. 
  

Avräkningsavtal

En summa pengar inbetalas till kyrkogårdsförvaltningen, minst 10 000 kr och max 1,5 prisbasbelopp. Avräkningar görs årligen enligt fastställd prislista. Avtalet löper sedan så länge avsatta medel räcker. Gravrättsinnehavaren underrättas i god tid innan avsatta medel är förbrukade. För att avtal skall kunna tecknas måste gamla avtal vara utgångna eller inlösta. 

Skötselåtgärder

Grundskötsel

Vårstädning, putsning, och rensning av rabatt,  kantning runt rabatt och sten. Vissnade lösa blommor tas bort, jordförbättring, beskärning av växter samt vattning. Höststädning inkl. borttagning av ettåriga växter. I grundskötsel ingår även borttagning av vårblommor inför plant. av sommarblommor.
Skötselsäsongen pågår 1/3 - 30/11. 

Grusskötsel

Rensning, städning samt prydnadskrattning av grus, klippning av häck. Önskas skötsel av rabatt tillkommer grundskötselavgift.
OBS! Vi säljer inte enbart skötsel av rabatt i en grusgrav.

Vår– och sommarblommor

Växter, gödsling, plantering, och iordningställande efter plantering. 


Granris/krans

Utläggning av granris och krans. 

Prislista för gravskötsel, Klicka här 

 

Kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen att kontakta oss för visning av gravplats, beställning av gravskötsel eller information om gravskick liksom med andra frågor som rör våra kyrkogårdar.
Kyrkogårdsförvaltningen har expedition vid Västra Tunhems kyrkogård.

Administration kyrkogårdsförvaltning
Jonas Johansson
tfn: 0520-42 11 01, tfn tid: må-fr kl. 9-11
e-post: jonas.johansson4@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen e-post
tunhem.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Arbetsledare för kyrkogårdarna
Ulf Alexandersson
tfn: 070-394 86 32
e-post: ulf.alexandersson@svenskakyrkan.se

Kyrkogårds- och fastighetschef
Jennie Balksten
tfn: 0702-78 54 76
e-post: jennie.balksten@svenskakyrkan.se

Besöksadress
Församlingshemmet Kyrkstugan (ingång baksidan)
Västra Tunhems kyrkogård

Tfn till kyrkogårdsvakmästare:
Västra Tunhems kyrkogård
tfn: 073-372 25 73

Vänersnäs kyrkogård
tfn: 070-577 43 64

Gärdhems kyrkogård 
tfn:  070-279 44 23

Väne Åsaka kyrkogård och Norra Björke kyrkogård
tfn: 076-830 10 89