Kusmark kyrka
Foto: P-O Sjödin

Kågedalens församling

Välkommen till Kågedalens församling, som sträcker sig från skog till kust, längs Kåge älv. Här vill vi att du ska finna en plats där du ska känna dig välkommen, behövd och delaktig.

Aktuellt från Svenska kyrkan i Skellefteå