Byske kyrka
Foto: P-O Sjödin

Byske-Fällfors församling

Byske-Fällfors församling består till stor del av landsbygd med större och mindre byar samt ett större samhälle, Byske. Närheten till både hav och skog gör att Guds sköna natur är väldigt påtaglig här!

Aktuellt från Svenska kyrkan i Skellefteå