Skapad:2010-09-30 11:30:00

Dop är en kärlekshandling, en Guds omfamning av den som döps. Det är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Vid dop bekräftas att man tillhör sin familj och ingår i en större gemenskap, församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj. Dop är en gåva. Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet.

Läs mer om Dop
Skapad:2010-09-30 12:50:00

Livet är relationer. Vi växer genom åren på olika sätt ihop med människor i vår absoluta närhet och även i periferin. Ett dödsfall ställer ofta tillvaron på sin absoluta kant och kommer aldrig lägligt. Sorgen och saknaden kan tära otroligt på våra liv, och den största frågan som ekar blir -varför? Byske-Fällfors församling vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga – ibland svåra – situationer som livet och döden ställer oss inför. Vi vill vara en trygghet i glädje och sorg och kan, med våra ritualer och symbolhandlingar förhoppningsvis vara till stöd och hjälp när våra liv förändras. Guds kärlek och omsorg omfattar alla människor i livets olika skeden.

Läs mer om Begravning
Skapad:2010-09-30 13:20:00

Vigseln är en speciell högtid i livet, en fest som ofta planerats lång tid i förväg. Den blir ett minne för livet, inte bara för brudparet, utan också för släkt och vänner. Den kyrkliga vigseln präglas av tanken att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. Man uttrycker det med läsning av bibelord, brudparets löften ”inför Gud och i denna församlings närvaro”, bönen över ringarna och välsignelsen över brudparet.

Läs mer om Vigsel

 

 

 

Var vänlig vänta medan kalendern laddar...

Laddar kalender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Skapad: 2013-11-20 13:28:00

Byske-Fällfors församling
Ringvägen 6 (besöks/postadress)
930 47 Byske
Tel: 0912 - 105 55
Fax: 0912 - 101 11
mail

Församlingsexpeditionen har telefontid måndag - fredag 10.00 - 12.00.

Lokalbokning samt bokningar av dop, vigslar, begravningar m.m. görs via pastoratsexpeditionen i Skellefteå, tel: 0910 - 70 84 04. Frågor om begravningsverksamheten (gravar, vård och skötselavtal osv.) besvaras på tel. 0910 - 70 84 15. 

Begravning i Byske-Fällfors församling sker primärt på fredagar kl 11.00 resp. 13.00.

Läs tidningen Växa digitalt här

 

Första söndagen i fastan


Den kristna fastetiden är förberedelsetiden för påsken. Under fastetiden följer vi vägen Jesus går, genom lidandet, döden, mot uppståndelse och nytt liv.

Tema
Prövningens stund

Liturgisk färg
Violett eller blå

Altardekoration
På altaret ställer vi violetta blommor  och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Första Moseboken kapitel 4, vers 3 - 7
En gång frambar Kain en offergåva till Herren av markens gröda. Abel frambar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin hjord. Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva men inte på Kain och hans gåva. Då blev Kain vred, och han sänkte blicken. Herren sade till Kain: ”Varför är du vred, och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken, men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig skall den åtrå, men du skall råda över den.”

Epistel
Jakobs brev kapitel 1, vers 12 - 15
Salig är den som håller ut då han prövas; när han har bestått provet skall han få det eviga livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död.

Evangelium
Evangeliet enligt Matteus kapitel 16, vers 21 - 23
Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sade: ”Må Gud bevara dig, herre. Något sådant skall aldrig hända dig.” Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: ”Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.”

Psaltaren
Psaltaren kapitel 31, vers 2 - 6
Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, svik mig aldrig! Du som är trofast, rädda mig, lyssna på mig, skynda till min hjälp. Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning. Ja, du är min klippa och min borg. Du skall leda och styra mig, ditt namn till ära. Du skall lösa mig ur snaran de gillrat, du är min tillflykt. Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//