Skapad:2015-08-19 11:08:00

Det har kommit till vår kännedom att anslag om en "minnesgudstjänst för årets aborterade barn" finns uppsatta i Byske med omnejd.

Läs mer om Meddelande

 

Skapad:2013-11-19 15:23:00

Svenska kyrkan är idag en av Sveriges största arbetsgivare med c:a 22 000 anställda, men vid sidan av dessa finns något kanske ännu viktigare. De tusentals frivilliga medarbetare som ger församlingslivet guldkant och är en trygg bas ute i församlingarna.

Läs mer om Ideella uppdrag

Händer i september

Vi hänvisar till ovanstående nedladdningsbara fil (klicka på bilden) eller Skellefteå pastorats gemensamma kalender som du hittar här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Skapad: 2013-11-20 13:28:00

Byske-Fällfors församling
Ringvägen 6 (besöks/postadress)
930 47 Byske
Tel: 0912 - 105 55
Fax: 0912 - 101 11
mail

Församlingsexpeditionen har telefontid måndag - fredag 10.00 - 12.00. Bokningar av dop, vigslar och lokaler görs på ovanstående telefonnummer eller e-postadress. Begravningar bokas via pastorsexpeditionen i Skellefteå på tel: 0910 - 70 84 04.

Under juni/juli har vi begränsade öppettider och hänvisar till Skellefteå pastorats växel på 0910-70 84 00.

Begravningsdagar i vår församling är torsdagar och fredagar kl 11.00 resp. 13.00.

Läs tidningen Växa digitalt här

 

Trettonde söndagen efter trefaldighet - diakonins dag
Tema
Medmänniskan

Liturgisk färg
Grön

Altardekoration
På altaret ställer vi blommor i blandade färger  och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Första Moseboken kapitel 4, vers 8 - 12
Kain sade till sin bror Abel: ”Kom med ut på fälten.” Där överföll han sin bror Abel och dödade honom. Herren sade till Kain: ”Var är din bror Abel?” Han svarade: ”Det vet jag inte. Skall jag ta hand om min bror?” Herren sade: ”Vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från marken. Förbannad skall du vara, bannlyst från marken som öppnat sin mun för att ta emot din brors blod, som du har utgjutit. Om du odlar marken skall den inte längre ge dig sin gröda. Rastlös och rotlös skall du vara på jorden.”

Epistel
Johannes första brev kapitel 4, vers 7 - 10
Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

Evangelium
Evangeliet enligt Lukas kapitel 10, vers 23 - 37
Sedan vände han sig till lärjungarna och sade enbart till dem: ”Saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er: många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det, och velat höra det ni hör, men fick inte höra det.” En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade: ”Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Jesus sade: ”Vad står det i lagen? Hur lyder orden?” Han svarade: 'Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.' Jesus sade: ”Det är rätt. Gör det, så får du leva.” För att visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: ”Och vem är min nästa?” På den frågan svarade Jesus: ”En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på återvägen.’ Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?” Han svarade: ”Den som visade honom barmhärtighet.” Då sade Jesus: ”Gå du och gör som han!”

Psaltaren
Psaltaren kapitel 103, vers 1 - 6
Av David. Lova Herren, min själ, minns allt det goda han gör: han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar, han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet, han fyller mitt liv med allt gott, och jag blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och ger de förtryckta deras rätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//