Svenska kyrkan i Stenungsund

Stenungsunds pastorat består av Norums och Ödsmåls församlingar och har drygt 16 400 invånare. Vi vill vara en öppen och enkel gemenskap där tron på Jesus Kristus märks i ord och handling.

På grund av myndigheternas råd och restriktioner firar vi inte gudstjänster som vanligt och har inte aktiviteter på samma sätt som vi brukar. Varje söndag publiceras en ny förinspelad digital gudstjänst på vår hemsida.

På söndagar firar vi mässa vid tre tillfällen i en av våra kyrkor. OBS! P.g.a. restriktionerna krävs platsbokning! Mer information här.

öppna kyrkor 

Norums kyrka, Kristinedalkyrkan och Ödsmåls kyrka håller öppet söndagar 10.30-12.30. Välkommen att komma in och tända ett ljus och kanske sitta ner en stund. 

DOP, VIGSEL och begravning

Det går att boka dop och vigsel. Tills vidare gäller begränsningen åtta personer i kyrkan, exklusive präst och övriga medverkande. Vid begravning gäller max. 20 personer exklusive medverkande.

Stöd och Samtal

Behöver du någon att tala med, finns samtalsmottagningen för dig. Ring 0303-660 22 och tala in ett meddelande på telefonsvararen så blir du kontaktad.
Om du vill tala med en präst eller diakon finns kontaktuppgifter här.
För dig som är yngre finns möjlighet att kontakta Pelikanen.

Med önskan om Guds välsignelse,
Svenska kyrkan i Stenungsund

Välkommen att bli medlem

Som medlem är du välkommen att ta del av det kyrkan erbjuder. Du är också, genom att betala kyrkoavgiften, med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.  

Varje år finns många av våra över 6,4 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, vid en anhörigs begravning eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling.  

Bli medlem genom att kontakta en församling. Här kan se vilken församling du bor i.