Svenska kyrkan i Stenungsund

Stenungsunds pastorat består av Norums och Ödsmåls församlingar och har drygt 16 400 invånare. Vi vill vara en öppen och enkel gemenskap där tron på Jesus Kristus märks i ord och handling.

 

Fysiska gudstjänster är ersatta med digitala gudstjänster som publiceras på varje söndag och helgdag.

Tro, hopp och kärlek är inte inställda. 

Öppna kyrkoR

Vi håller kyrkorna öppna på söndagar och helgdagar, välkommen att komma in och tända ett ljus och kanske sitta ner en stund.

Norums kyrka, Kristinedalkyrkan och Ödsmåls kyrka håller öppet 10.30-12.30.

DOP, VIGSEL och begravning
Det går att boka dop och vigsel. Tills vidare gäller begränsningen åtta personer i kyrkan, exklusive präst och övriga medverkande. Vid begravning gäller max. 20 personer exklusive medverkande.

Gruppverksamheter
Har du deltagit i en grupp eller verksamhet, kontakta respektive gruppledare för att få information om hur det blir under vårterminen.

Stöd och Samtal

Behöver du någon att tala med, finns samtalsmottagningen för dig. Ring 0303-660 22 och tala in ett meddelande på telefonsvararen så blir du kontaktad.

Om du vill tala med en präst eller diakon finns kontaktuppgifter här.

För dig som är yngre finns möjlighet att kontakta Pelikanen.

Med önskan om Guds välsignelse,
Svenska kyrkan i Stenungsund

Välkommen att bli medlem

Som medlem är du välkommen att ta del av det kyrkan erbjuder. Du är också, genom att betala kyrkoavgiften, med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.  

Varje år finns många av våra över 6,4 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, vid en anhörigs begravning eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling.  

Bli medlem genom att kontakta en församling. Här kan se vilken församling du bor i.