Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska kyrkan i Stenungsund

Stenungsunds pastorat består av Norums och Ödsmåls församlingar och har drygt 16 400 invånare. Vi vill vara en gemenskap som bygger på vår relation till Gud, där tron på Jesus Kristus fördjupas och får komma till uttryck i vår omvärld.

Välkommen att bli medlem

Som medlem är du välkommen att ta del av det kyrkan erbjuder. Du är också, genom att betala kyrkoavgiften, med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.  

Varje år finns många av våra över 6,4 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, vid en anhörigs begravning eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling.  

Bli medlem genom att kontakta en församling. Här kan se vilken församling du bor i.