Stenungsunds kapell, sundet och fabrikerna

Svenska kyrkan i Stenungsund

Stenungsunds pastorat består av Norums och Ödsmåls församlingar och har drygt 16 400 invånare. Vi vill vara en öppen och enkel gemenskap där tron på Jesus Kristus märks i ord och handling.

Information med anledning av COVID 19

Vi följer myndigheternas regler och restriktioner i samband med våra gudstjänster, samt dop, vigslar och begravningar.

Antalet deltagare är begränsat enligt följande: Ödsmåls kyrka 100 personer, Kristinedalkyrkan 50, Norums kyrka 60, Stenungsunds kapell 50 och Norumsalen 25 personer. 

Vi hyr för närvarande inte någon av våra lokaler. För mer information eller för att boka dop, vigsel och begravning, kontakta expeditionen: 0303-660 00 (vardagar 9-12)

Varje söndag publiceras en förinspelad digital andakt/gudstjänst på vår hemsida för dig som hellre deltar i en gudstjänst hemifrån.

 

Välkommen att bli medlem

Som medlem är du välkommen att ta del av det kyrkan erbjuder. Du är också, genom att betala kyrkoavgiften, med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.  

Varje år finns många av våra över 6,4 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, vid en anhörigs begravning eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling.  

Bli medlem genom att kontakta en församling. Här kan se vilken församling du bor i.