Stenungsunds kapell, sundet och fabrikerna

Svenska kyrkan i Stenungsund

Stenungsunds pastorat består av Norums och Ödsmåls församlingar och har drygt 16 400 invånare. Vi vill vara en öppen och enkel gemenskap där tron på Jesus Kristus märks i ord och handling.

Information med anledning av COVID 19

Gudstjänster

Vi följer myndigheternas restriktioner och antalet deltagare i våra gudsjänster är därför begränsat. Du behöver boka en plats! Mer information här. Varje söndag publiceras också en förinspelad digital gudstjänst på vår hemsida om du hellre vill delta i en gudstjänst hemifrån.

Dop, vigsel och begravning

Det går att boka dop och vigsel. Sedan 1 juni 2021 gäller att max. 50 personer får delta i kyrkliga förättningar (dop, vigsel och begravning) i våra kyrkor, och 20 personer i Norumsalen (exklusive präst och övriga medverkande).

Välkommen att bli medlem

Som medlem är du välkommen att ta del av det kyrkan erbjuder. Du är också, genom att betala kyrkoavgiften, med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.  

Varje år finns många av våra över 6,4 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, vid en anhörigs begravning eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling.  

Bli medlem genom att kontakta en församling. Här kan se vilken församling du bor i.