Månadsblad

I vårt månadsblad hittar du månadens gudstjänster och aktuella nyheter. Klicka, ladda hem och läs!

Bästa sättet alla ha koll på allt som händer i Stenungsunds pastorat är använda  kalendern, men du kan även läsa pastoratets månadsblad för gudstjänster och musik i kyrkan, eller ladda ner det direkt här.

2023

Februari 2023

Klicka för att läsa månadsbladet.

Vinterbild, sjö och skog.

Januari 2023

Klicka för att läsa månadsbladet.