Ljusbärare och koret i Kristinedalkyrkan
Foto: Sandra Mattsson

Gudstjänstliv och andlighet

Att fira gudstjänst är en av församlingens grundläggande uppgifter och i Stenungsunds pastorat, Norums- och Ödsmåls församlingar firar vi gudstjänst flera gånger i veckan.

Hit är du välkommen precis som du är för att sitta ner, lyssna till en predikan, ta del av veckans bibeltexter, sjunga en sång och be. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan. I gudstjänsten tolkar vi livet och fyller på med ny energi. Men gudstjänsten är också ett tecken på och uttryck för kyrkans tro och närvaro i samhället.

Webb-andakter från Stenungsunds pastorat

Här hittar du en förinspelad digital andakt inför varje helg.

Gudstjänster på äldreboenden

På äldreboendena i våra församlingar erbjuds gudstjänster i olika utsträckning. De brukar innehålla samvaro med textläsning, bön och sång och leds ofta av präst, diakon och musiker.

Bibel

Bibelstudium och samtalsgrupper

Söker du en andlig gemenskap och lite andlig näring? I gemenskap kan vi få hjälp att möta och brottas med brännande frågor i våra liv.

Musik i kyrkan

I Stenungsunds pastorat är vi stolta över att bidra till en musikalisk mångfald. Välkommen att ta del av Musik i kyrkan - Här kan du få lyssna till allt från barnkörer och populärmusik till lovsång och klassisk musik.

Gudstjänster i Stenungsunds pastorat

Gudstjänst
En gudstjänst är ett öppet möte med musik, predikan och bön. Gudstjänsten är fri i sin form och kan innehålla många olika inslag beroende på vad gudstjänsten handlar om.

Musikgudstjänst
Musikgudstjänst innehåller ofta mycket musik och ibland några ord som knyter an till temat i musiken eller söndagens tema, samt någon bön. Musikgudstjänster kan innehålla solister, körer, större körverk eller gemensam psalmsång.

Familjegudstjänst
Familjegudstjänst är en enkel gudstjänst där perspektivet ofta är barnens och tilltalet främst är riktat till barnen. När det vid denna gudstjänstform firas nattvard kallas gudstjänsten familjemässa.

Mässa
Gudstjänster med en rubrik som innehåller ordet mässa betyder att det firas nattvard. I mässan delas bröd och vin i nattvarden.Vi lyssnar till bibeltexter som har med söndagens tema och innehåll att göra. I slutet av gudstjänsten får vi välsignelsen innan vi återvänder till vardagen.

Veckomässa
Veckomässa firas ofta en vardagkväll och är en kort nattvardsgudstjänst. Vi lyssnar till bibelord och vad det betyder för oss idag. Vi firar nattvard, sjunger och ber.

"Gudis"
En barngudstjänst för de allra yngsta och är max 25 minuter. Gudstjänsten firas ca 1ggr/månad tillsammans med kyrkans Öppna förskola.

Taizéinspirerad mässa
Ibland firar vi Taizémässa. Denna gudstjänst hämtar sin inspiration från den franska kommuniteten i Taizé. Tonsatta böner och perioder av tystnad kännetecknar samlingen. Läs mer om kommuniteten i Taizé

Dop-, vigsel-, begravnings-, och konfirmationsgudstjänster
Dessa gudstjänstformer är alla officiella gudstjänster i Svenska kyrkan.

Kollekt - enkelt med Swish

Du kan betala, ge en gåva eller lämna din söndagskollekt via mobiltelefonen. Systemet heter Swish!

Vad är vad i gudstjänsten?

I gudstjänsten förekommer flera ord och moment som kan vara svåra att förstå. I länken finns en lista som förklarar begreppen.