Meny

Diakoni

Vi jobbar med diakoni - kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen.

Anna Baatz

Anna Baatz

Svenska kyrkan i Stenungsund

Kurator

Mer om Anna Baatz

Stödgruppsledare på Pelikanen

Anna Blomberg

Anna Blomberg

Svenska kyrkan i Stenungsund

Diakon

Mer om Anna Blomberg

Diakon i Ödsmåls församling

Sofia Bratt Karsman

Sofia Bratt Karsman

Svenska kyrkan i Stenungsund

Kurator

Mer om Sofia Bratt Karsman

Socionom på Pelikanen

Sara Hammar

Sara Hammar

Svenska kyrkan i Stenungsund

Kurator

Mer om Sara Hammar

Socionom på Pelikanen

Galle Selland

Galle Selland

Svenska kyrkan i Stenungsund

Stödgruppsledare

Margaretha Tovetjärn

Margaretha Tovetjärn

Svenska kyrkan i Stenungsund

Diakon

Mer om Margaretha Tovetjärn

Socionom och diakon. Distriktschef Ödsmåls församling, chef för Pelikanen

Sara Wallström

Sara Wallström

Svenska kyrkan i Stenungsund

Diakon

Mer om Sara Wallström

Diakon i Kristinedalkyrkan

Åsa Wulfsberg

Åsa Wulfsberg

Svenska kyrkan i Stenungsund

Diakon

Mer om Åsa Wulfsberg

Diakon i Norum

Anna Vuori

Anna Vuori

Svenska kyrkan i Stenungsund

Diakon

Mer om Anna Vuori

Diakon i Kristinedalkyrkan

Kort info. | Diakon

Diakon är grekiska för "tjänare". Diakoni kallas ibland ”tro i handling” – att finnas till hands, bry sig om och vara intresserad av människor, att ha möjlighet att ta sig tid när en människa behöver råd och stöd.

Människan i centrum

Diakonen arbetar mitt i församlingen och har ansvaret för kyrkans sociala arbete. Diakonen stödjer människor i att finna sig själva och en plats i tillvaron. Det kan handla om att samtala och ge stöd, uppmärksamma brister i samhället och bedriva ett påverkansarbete. Till uppgifterna hör att leda ideella eller andra grupper i församlingen, ordna hembesök eller sjukbesök, arbeta med barn och unga, personer med missbruksproblem eller asylsökande. Det handlar också om att föra de utsattas talan och formulera de dilemman som välfärdssamhället skapat.

Utåtriktat, socialt yrke

Diakonen är en naturlig länk mellan kyrka och samhälle och har ofta ett stort kontaktnät. Kontakter med socialtjänst, kommun, sjukhus, arbetsförmedling, försäkringskassa och ideella organisationer är vanliga. Till yrkesrollen hör att stödja dem som hamnat mellan olika offentliga instansers ansvarsområden och att ibland ge stöd i juridiska processer.