Webb-andakter från Stenungsund

Tankar inför helgen - här kommer inför varje helg en kort webbandakt från någon av våra kyrkor. För dig som av olika skäl inte har möjlighet att besöka våra gudsjänster.

Andakt inför helgen:

Tidigare andakter: