Webb-andakter från Stenungsunds pastorat

Här hittar du en förinspelad digital andakt inför varje helg.

Senaste andakten:

Tidigare gudstjänster och andakter: