Webb-gudstjänster från Stenungsunds pastorat

Här hittar du en förinspelad digital andakt/gudstjänst inför varje söndag och helgdag.

Senaste gudstjänsten:

Tidigare gudstjänster och andakter: