Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ödsmåls kyrkokör

Ödsmåls kyrkokör är en traditionell blandad kyrkokör med fast förankring i Ödsmåls gudstjänstliv där vi medverkar 3-4 ggr/termin.

Vi övar:

Tisdagar kl. 19.00 - 20.30 i Ödsmåls församlingshem.
Körledare: Ann-Sofie Andersson.

Kontakta mig

Ann-Sofie Andersson

Ann-Sofie Andersson

Svenska kyrkan i Stenungsund