Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ödsmåls kyrkokör

Ödsmåls kyrkokör är en traditionell blandad kyrkokör med fast förankring i Ödsmåls gudstjänstliv där vi medverkar 3-4 ggr/termin.

Vi övar:

Tisdagar kl. 19.00 - 20.30 i Ödsmåls församlingshem.
Körledare: Samuel Johansson

Start: 10 september 2019

Mer information:
Margaretha Tovetjärn, Tel. 0303-66023