Foto: Magnus Aronson/IKON

Gudstjänster på äldreboenden

På äldreboendena i våra församlingar erbjuds gudstjänster i olika utsträckning. De brukar innehålla samvaro med textläsning, bön och sång och leds ofta av präst, diakon och musiker.

OBS! P.g.a. COVID 19-epidemin firar vi tills vidare inte gudstjänster på äldreboendena. vi håller kontakten med personal och boende på andra sätt. Vill du komma i kontakt med någon från Svenska kyrkan i Stenungsund, kontakta expeditionen på tel. 0303-66000.

Tallåsen

Vi firar gudstjänst varje torsdag kl. 15.00.
Plats: Bankettsalen, Tallåsen.
Ojämn vecka firar vi gudstjänst. Jämn vecka firar vi mässa med nattvard.

Hällebäck

Vi firar gudstjänst varje tisdag kl. 11.30
Plats: Samlingslokalen på plan 3.
Vi firar mässa med nattvard första tisdagen i varje ny månad. Övriga tisdagar firar vi gudstjänst.

Pressaregården

Vi firar gudstjänst onsdagar (ojämna veckor) kl. 14.30
Plats: Personalrummet vid entrén.
Varannat tillfälle firas mässa med nattvard.

Ibland blir det ändringar, se information eller fråga personal på respektive boende.

 

Kontakta oss

Sara Wallström

Sara Wallström

Svenska kyrkan i Stenungsund

Anna Blomberg

Anna Blomberg

Svenska kyrkan i Stenungsund

Diakon