Foto: Magnus Aronson/IKON

Gudstjänster på äldreboenden

På äldreboendena i våra församlingar erbjuds gudstjänster i olika utsträckning. De brukar innehålla samvaro med textläsning, bön och sång och leds ofta av präst, diakon och musiker.

Tallåsen

Vi firar gudstjänst varje torsdag kl. 15.00.
Plats: Bankettsalen, Tallåsen.
Udda vecka firar vi gudstjänst/mässa.
Jämn vecka är det kyrk-kaffe.

Måndagar och tisdagar 15.30-16.30 finns diakon på plats i röda rummet för boende, anhöriga och personal.

Hällebäck

Vi firar gudstjänst/mässa tisdagar udda veckor kl. 11.30
Plats: Samlingslokalen på plan 3.
Vi firar mässa med nattvard första tisdagen i varje ny månad. Övriga tisdagar firar vi gudstjänst.

Pressaregården

Vi firar gudstjänst/mässa onsdagar (udda veckor) kl. 14.30
Plats: Personalrummet vid entrén.

Ibland blir det ändringar, se information eller fråga personal på respektive boende.