Förtroendevalda

Svenska kyrkan styrs av förtroendevalda som väljs av medlemmarna.

Svenska kyrkan är en demokratiskt uppbyggd kyrka där varje medlem får engagera sig och vara med att påverka hur verksamheten ska se ut. Varje församling styrs av förtroendevalda som väljs vid kyrkovalet vart fjärde år, senast hösten 2017.

Resultatet hittar du här.

De förtroendevalda har en viktig uppgift. De representerar Svenska kyrkans medlemmar och sätter upp mål och riktlinjer för verksamheten. Kyrkans anställda och ideella medarbetare, med kyrkoherden som chef, utför sedan arbetet inom de ramar som de förtroendevalda fattat beslut om.

Församlingsråd för Norums församling

Ordinarie ledamöter:

Irene Sjödin (ordförande)
Linnéa Jensnäs Agorastos
Sven Göran Allansson
Christina Grimpe
Helena Hellman
Maria Klemets
Mona Karlsson    

Ersättare:

Robert Etander
Sonja Karlsson
Ulla Rehnberg
John Rundberg

Församlingsråd för Ödsmåls församling

Ordinarie ledamöter:

Ingemar Uneback (ordförande)
Kristina Allansson
Robert Aronsson
Gun Carlsson
Monika Gillenius
Petra Nilsson
Berit Svensson

Ersättare:

Bengt Carlsson
Roland Edén
Hedvig Helgeson
Emma Kennborn

Kyrkoordningen 

Kyrkoordningen är det grundläggande dokumentet i det inomkyrkliga regelsystemet. Kyrkoordningen beslutas av kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Läs mer >>