Kyrkorådet

Kyrkoråd är de av församlingen valda personer som ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Kyrkoråd för Svenska kyrkan i Stenungsund

Ordinarie ledamöter:

Lena Rohlén (ordförande)
Östen Nihlén (vice ordf.)
Barbro Karlsson (2:e vice ordf.)

Fredrik Gustafsson
Majlis Eklund
Anna Hjalmarsson
Ingemar Johansson
Siv Blickhammar
Katarina Antonsson Etander
Elinor Johansson(kyrkoherde)

Ersättare:

Inger Uneback
Gunilla Gustafsson
Roland Edén
Berit Svensson
Ulf Brändén
Robert Etander