Samtal, fika
Foto: Alex & Martin/IKON

Frivillig • Ideell medarbetare • Volontär

Vill du engagera dig ideellt och bidra med det som just du är bra på – till din egen och andras glädje? Det finns många olika uppgifter för dig som vill bidra med delar av din tid, kunskap, ork och intresse.

Som ideell medarbetare kan du bidra med ditt engagemang både i gudstjänsten eller i vardagsverksamheterna, både i och utanför kyrkans lokaler, ofta eller lite då och då och det finns plats för alla åldrar!

Ditt engagemang kan innebära något enkelt som blir något väldigt värdefullt för andra. Du kan dela med dig av din omsorg och din tid. Välkommen att höra av dig för att träffas och tala om uppdrag i församlingarna. 

Hör även av dig om du funderar på att engagera dig som frivillig i second hand-butiken Hos Marta och Maria.