Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i en församling som inte ingår i ett pastorat. Om flera församlingar samverkar i ett pastorat är kyrkofullmäktige pastoratets högsta beslutande organ.

Kyrkofullmäktige för Svenska kyrkan i Stenungsund

Ordinarie ledamöter:

Ingemar Johansson (ordförande)
Östen Nihlén (vice ordf.)
Fredrik Gustafsson (2:e vice ordf.)
Sven Göran Allansson
Ingela Andersson
Britt Ankargren
Robert Aronsson
Siv Blickhammar
Ulf Brändén
Barbro Karlsson
Eva Edén
Majlis Eklund
Katarina Antonsson Etander
Robert Etander
Christina Grimpe
Gunilla Gustafsson
Anna Hjalmarsson
Mona Karlsson
Anna Larsson
Irene Nilsson
Lena Rohlén
Jan Rollén
Thomas Widdgård

Ersättare:

Catarina Albertsson
Kristina Allansson
Hedvig Helgeson
Thomas Hjelm
Annika Josefson
Eva Ljungström
Gunnar Ljungström
Irene Sjödin
Susanne Spetz
Berit Svensson
Ingegerd Svensson
Ingemar Uneback

Kyrkofullmäktiges uppgifter:

Information om kyrkofullmäktige finner du i kyrkoordningen: Andra avdelningen: Församlingarna Kap 3: Kyrkofullmäktige