Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i en församling som inte ingår i ett pastorat. Om flera församlingar samverkar i ett pastorat är kyrkofullmäktige pastoratets högsta beslutande organ.

Kyrkofullmäktiges uppgifter:

Information om kyrkofullmäktige finner du i kyrkoordningen: Andra avdelningen: Församlingarna Kap 3: Kyrkofullmäktige