Pedagoger

Vi jobbar pedagogiskt med framför allt barn och unga, men också med vuxna och äldre människor.

Vi arbetar främst med barn och unga på olika sätt, men även med  vuxenundervisning. Verksamheter som öppen förskola, barngrupper, konfirmander och skolkontakter är pedagogernas ansvar.