Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Leva vidare-grupp

Att drabbas av sorg och bli tvungen att lära sig leva under nya förhållanden kan vara ett tungt arbete. Ibland kan man behöva någon utomstående att prata med.

Tomheten efter en livskamrat, en nära vän, en förälder eller ett barn som rycks ifrån en känns svår att bära. Svenska kyrkan i Stenungsund erbjuder möjlighet att få samtala med en diakon, antingen vid besök hemma eller i kyrkans samtalsmottagning i Kristinedalkyrkan.

Pastoratet erbjuder också "Leva vidare-grupper" där man får träffa andra sörjande. Ofta är det värdefullt att få träffa andra som är i liknande situation, för att gå vidare i sorgearbetet.

För mer information eller för frågor, är du varmt välkommen att kontakta någon av våra diakoner.

Kontakta oss

Sara Wallström

Sara Wallström

Svenska kyrkan i Stenungsund

Anna Blomberg

Anna Blomberg

Svenska kyrkan i Stenungsund

Mer om Anna Blomberg

Diakon i Ödsmåls församling