Händer, frälsarkransarband.
Foto: Emma Larsson/IKON

Barn och ungdom

Vi har verksamheter för barn och unga i alla åldrar och vi vill bedriva en god pedagogisk verksamhet som ser till hela barnets behov och utveckling.