Norums kyrka
Foto: Svenska kyrkan i Stenungsund

Norums kyrka

Norums kyrka är den ursprungliga sockenkyrkan och den äldsta av Stenungsunds tre kyrkor. Den byggdes redan på 1100-talet och utvidgades under åren 1847-1850. Kyrkan ligger i bostadsområdet Kyrkenorum. Intill kyrkan ligger församlingshemmet och även Norumsalen för borgerliga begravningar.

Norums kyrka - historik

Norums församling har utvecklats på olika sätt genom tiderna. Men kyrkan har legat på samma plats i socknens mitt sedan 1100-talets början. Nya kyrkor har kommit till; Stenungsunds kapell 1925 och Kristinedalkyrkan 1971. Men Norums kyrka har återigen blivit en mittpunkt i ny bebyggelse. Välkommen att följa med på en vandring i vår vackra kyrka.