Ringar på bibeltext
Foto: Pmb Madia & Design

Bröllop & vigsel

En vigsel är ett sätt att visa för varandra, sina vänner och Gud att ni vill leva tillsammans. I Guds och alla vittnens närvaro lovar vi varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut.

Många lever i tron att en kyrklig vigsel måste vara något stort och påkostat. Det är både rätt och fel. Varje par som vill vigas bestämmer själva hur mycket arbete och pengar man vill lägga på sin vigsel. Eller snarare: Vigselakten i kyrkan är gratis för den som tillhör Svenska kyrkan. Det som kostar är kringarrangemang i kläder, fest med mera! I kyrkan viger vi par som kommer med endast ett par vittnen, och par med hundratals inbjudna gäster – inget sätt är mer rätt än något annat! Rådgör gärna med er vigselpräst om hur just ni vill forma er vigsel.

Själva vigseln är dels en juridisk händelse som regleras i vår lagstiftning, men för kyrkans del är det i första hand det tillfälle då vi får välsigna två människor som bestämt sig för att leva i gemenskap med varandra. Det är också ett tillfälle att få dela glädjen över delad kärlek. Man kan även vigas borgerligt och komma till kyrkan för att få del av Guds välsignelse över det ingångna äktenskapet.

Vill du boka vigsel så kontakta vårt kansli, tfn: 0303 - 660 00 eller stenungsund.pastorat@svenskakyrkan.se

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

1 Kor 13:4-7, 13