Stenungsunds kapell, sundet och fabrikerna

Kyrkor och byggnader

Stenungsunds pastorat består av Norums- och Ödsmåls församlingar. Totalt i pastoratet finns ett kapell, en bisättningslokal och tre kyrkor med tillhörande församlingshem.

Kristinedalkyrkan

Kristinedalkyrkan

Kristinedalkyrkan byggdes 1971 och ligger i bostadsområdet Kristinedal. Under samma tak som själva kyrkan bedrivs även församlingsverksamheten. Här finns också expeditionen för Svenska kyrkan i Stenungsund och här finns de som arbetar med förvaltning och administration.

Norums kyrka

Norums kyrka

Norums kyrka är den ursprungliga sockenkyrkan och den äldsta av Stenungsunds tre kyrkor. Den byggdes redan på 1100-talet och utvidgades under åren 1847-1850.

Stenungsunds kapell

Stenungsunds kapell

Stenungsunds kapell, beläget på Kyrkberget togs i bruk i december 1925, men invigdes först i januari 1927. Församlingsbor från Stenungsön och Stora Askerön drev på kyrkbygget och kyrkan ägdes av Stenungsunds kapellbyggnadsförening t.o.m. 1993, då det överlämnades som gåva till Norums församling.

Ödsmåls kyrka

Ödsmåls kyrka

Ödsmåls kyrka invigdes 1867. Den ersatte då en medeltida kyrka som revs. Kyrkan renoverades invändigt 2004. Intill kyrkan ligger församlingshemmet, byggt och invigt 1991.

Norumssalen - bisättningssal

Byggnaden som stod färdig 2012 innehåller lokal för kistförvaring samt för bisättning och borgerlig begravning.

Norums församlingshem

I anslutning till Norums kyrka, strax intill skogsbrynet finner du Norums församlingshem.

Ödsmåls församlingshem

Mitt bland de öppna fälten, i anslutning till Ödsmåls kyrka, där finner du Ödsmåls församlingshem