Om Stenungsunds pastorat

Välkommen till Svenska kyrkan i Stenungsund.

Stenungsunds pastorat består av Norums och Ödsmåls församlingar och har ca 16 000 invånare varav ca 67% är medlemmar i Svenska kyrkan.

Vi vill att alla ska känna sig välkomna, vare sig du är troende, sökande eller tvivlande. Kyrkan finns till hands vid de högtidliga tillfällena i livet, men har också på olika sätt betydelse för våra vardagliga behov.

Församlingens gudstjänster och verksamhet är mötesplatser på såväl söndagar som vardagar för alla åldrar. I pastoratet finns goda relationer till såväl skola, kommun och företag.

Vi har fyra kyrkor och tre församlingshem. Församlingsarbetet bedrivs i fyra distrikt; Norum, Kristinedal, Ödsmål och Stenungsunds kapell.

Församlingsverksamheten är organiserad i tre arbetslag - ”Gudstjänst”, ”Undervisning och kommunikation” och ”Diakoni” med ca 7 medarbetare i varje. Dessutom finns en teknisk enhet och en ekonomisk enhet. I pastoratet finns ca 35 anställda medarbetare samt ca 150 ideella i gudstjänstgrupper, körer, förtroendevalda samt Secondhand-butiken ”Hos Marta och Maria”, m.m.

 

Ansvarig utgivare för www.svenskakyrkan.se/stenungsund och dess undersidor är kyrkoherde Elinor Johansson, elinor.johansson@svenskakyrkan.se.