Foto: Alex & Martin/IKON

Begravning och kyrkogårdar

När någon nära avlidit så förändras ens liv. Du som anhörig kan få stöd och hjälp av kyrkan på många olika sätt, både före, under och efter begravningen. Här har vi samlat sådant som kan vara till hjälp när någon närstående avlider.

De flesta begravningar i Sverige sker i Svenska kyrkan. Förutom i samband med själva begravningsgudstjänsten finns kyrkans präster och andra anställda till hands för dig om du vill ha stöd och medmänsklighet i sorgen.

Det vanligaste är att de anhöriga låter en begravningsbyrå ordna med det praktiska runt omkring begravningen, de kan också svara på de flesta praktiska frågor kring begravningar.

Här kan du läsa mer om våra kyrkogårdar och gravskick.

Vill du veta mer om begravning eller vill du ha någon att tala med i din sorg, kontakta vårt kansli, tfn: 0303 - 66 000 eller via e-post: stenungsund.pastorat@svenskakyrkan.se