Foto: Lotta Sävenmo

Begravningsverksamheten

Lagstiftning och ansvar för begravningsverksamheten

I Sverige regleras begravningsverksamheten i en lag, begravningslagen (1990:1144), och i en förordning, begravningsförordningen (1990:1147).
I begravningslagen definieras begravningsverksamhet som alla de åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna.

I Sverige ligger ansvaret för begravningsverksamheten på församlingar/pastorat
inom Svenska kyrkan.