Åk. 1-3 | Unga röster

Välkommen till barnkören "Unga röster".

KÖRÖVNING

TORSDAGAR KL. 17.30-18.30
I NORUMS FÖRSAMLINGSHEM