Händer som spelar på en trumma
Foto: Pdm Media & Design

0 - 10/10 - 18 mån. | Baby- och barnrytmik

Välkommen till babyrytmik för barn 0-10/10-18 månader. Här får du och ditt barn en nära stund tillsammans där vi sjunger, lyssnar, spelar på instrument och rör oss till musik. Rytmen, pulsen och melodin i musiken hjälper ditt barn till tal, motorik och rörelse.

0-10 månader

Onsdagar kl. 09.30 - 10.15 i Norums församlingshem

10-18 månader

Onsdagar kl. 11.00 - 11.45 i Norums församlingshem

Rytmiken är 10 gånger/termin.
Det finns 10 platser per grupp, så först till kvarn gäller!

Anmäl dig till Frida Wendelius – frida.wendelius@svenskakyrkan.se

Visste du att för det lilla barnet är puls, röst, rörelse ett bekant fenomen som fanns redan i mammas mage. Det är en trygghet att kommunicera med just detta för att utveckla och medvetandegöra. Rörelsen har betydelse för ALL inlärning. Man har visat att det finns ett samband mellan motorisk utveckling och känslomässig - intellektuell utveckling.

Lekande barn plockar rytmikägg på den stora röda mattan.
Foto: Frida Wendelius

Rytmik är en metod som innebär att man vid inlärning av musik genom rörelse gör andra erfarenheter samtidigt. T.ex. rumsupplevelse, kroppsuppfattning, kommunikation, språk m.m.