Noter, körövning.
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Kör och musik

Välkommen till kyrkomusiken och våra körer i Stenungsund!

Kyrkomusiken i våra församlingar har till uppgift att möta varje individs unika kreativitet. All typ av skönhet (konst, musik, osv.) pekar på Guds härlighet. Vi förvaltar kyrkans musikaliska kulturarv men medverkar även till förnyelsen av densamma tillsammans med dig!

Visste du att detta sker när du sjunger:

· Blodtrycket sjunker
· Immunförsvaret stärks
· Vi blir gladare
· Stresshormonet kortisol minskar