Kören Gloria

Välkommen till Gloria - en kör för dig som gillar att sjunga blandade musikstilar!

Vi övar:

Torsdagar kl. 19.00-20.30 i Kristinedalkyrkan