Vuxendop/Vuxenkonfirmation

Går det att döpa sig när man är vuxen? Javisst! I Svenska kyrkan finns ingen åldersgräns för dop!

Är du vuxen och vill döpas?

Det vanligaste är att dopet sker före 1-årsåldern. Ofta händer det att konfirmander inte är döpta. Då döps de före konfirmationen. Men om det inte blev av att du döptes som barn och inte heller konfirmerades så har du möjlighet att göra det som vuxen.

Vi erbjuder en ”kortkurs”, där vi under sex träffar samtalar om grunderna för och innehållet i kristen tro och livsåskådning – ungefär det som konfirmanderna får med sig under sitt konfaår, fast kanske lite mer vuxeninriktat!

Vill du sedan konfirmeras eller döpas (den som döps som vuxen blir samtidigt konfirmerad), så kan det ske antingen i en av de vanliga gudstjänsterna i kyrkan, eller i en särskild gudstjänst. Det kommer vi överens om då.

 

Vid intresse, kontakta Catarina Holmgren Martinsson (se kontaktuppgifter nedan).