Prästkrage, präst
Foto: Pmb Media & Design

Präster

Att vara präst är mer än bara ett yrke, det är ett kall som handlar om livshållning och personlig tro. Kontaktuppgifter till kyrkoherden och prästerna finns här.

   Kort info. | Präst 

   Att vara präst är mer än bara ett yrke. Präst är man hela tiden. Det är inte en funktion som upphör när arbetsdagen är slut. I församlingen är gudstjänsten centrum och det som ger pulsen. Här sker ett möte mellan Gud och människor. Som präst ger du vidare och gör Guds ord levande. Att döpa, konfirmera, viga och begrava hör till prästens unika uppgifter.

   Strategisk och varierande roll

   En präst är verksam i en församling, men kan också arbeta utomlands, på sjukhus, militärförläggningar, fängelser, skolor, universitet eller andra arbetsplatser. Möjligheterna är många. I rollen som kyrkoherde i församlingen är prästen arbetsledare och chef med en hel del administrativa uppgifter att ansvara för. I samråd med församlingens styrelse, kyrkoråd eller församlingsråd, arbetar man med planering, ekonomi och med strategier för framtiden. 

   Samtalet i fokus

   I prästyrket möter du människor i alla åldrar och från alla delar av samhället. Du samtalar med dem och delar lek, allvar, glädje och sorg. Hur kan vi göra världen mer rättvis och bygga en hållbar framtid? Vad ger glädje och mening i livet? Just att samtala med andra är en stor del av att vara präst. Vissa av de samtal du för med andra i grupp eller enskilt sker i förtroende och kallas för själavård. Som präst har du absolut tystnadsplikt, något som är en stor trygghet för dem du möter.