Meny

Musiker

Vi arbetar med musik i våra församlingar

Kyrkans musiker arbetar med musike i våra församlingar, på många olika sätt. De leder körer för olika åldrar, spelar både piano och orgel på gudstjänster, andakter och förrättningar (dop, vigslar och begravningar) och spelar ibland även andra instrument eller sjunger själva.

Elinor Josefsson

Elinor Josefsson

Svenska kyrkan i Stenungsund

Musiker

Mer om Elinor Josefsson

Kantor i Kristinedalkyrkan

Frida Wendelius

Frida Wendelius

Svenska kyrkan i Stenungsund

Musiker

Mer om Frida Wendelius

Organist. Distriktschef för Norum

Elin Östlund

Elin Östlund

Svenska kyrkan i Stenungsund

Musiker

Mer om Elin Östlund

Kantor

Kort info. | Kyrkomusiker

Att vara kyrkomusiker är ett spännande yrke med stor musikalisk spännvidd. Musiken i kyrkan ger möjlighet att undervisa, arbeta med körer, instrumentalmusik eller att utforma konserter och musikgudstjänster. Du förvaltar ett rikt kulturarv samtidigt som moderna klanger och nyskapande ryms inom uppdraget. Orgeln är kyrkomusikerns främsta uttrycksmedel, men i uppdraget finns utrymme för en mångfald av musikaliska uttryck.

Musik som bygger broar

Att spela i gudstjänster av alla de slag är själva rytmen i en kyrkomusikers uppgifter. Dop, vigslar och begravningar går från dur till moll och innefattar olika musikgenrer. Kontakter med människor i livets alla tänkbara skeden är en del av vardagen.

Många möten

Du möter människor i alla åldrar. Som dirigent och körledare kan du arbeta med både de små barnen och med professionella körmedlemmar. I konfirmandarbetet finns ofta kyrkomusikern med − ungdomskultur och musik hör ihop. Det ger dig ett ansvar och en möjlighet att vara pedagog och ledare samtidigt som du samarbetar med kyrkans anställda och frivilliga.