Barnhand i vatten, dop
Foto: Louise Hedberg/IKON

Dop

Man kan döpas när som helst i livet, och det är något man bara gör en enda gång. Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan och i Guds stora familj.

Det är fortfarande möjligt att ha dop i våra kyrkor så länge vi följer aktuella bestämmelser om hur många som får vistas i lokalen samtidigt.
Har du frågor? Tveka inte på att kontakta oss!

Dopet är själva ingången till kyrkan och det kristna livet. Det som sker i dopet är att Gud tar emot den som döps i sin kärleksfulla gemenskap.

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.

Mark 10:14

Det vanligaste är att man döps som litet barn, bara några veckor eller månader gammal. Drygt hälften av alla barn som föds i Sverige döps i Svenska kyrkan.

Är man inte döpt som barn kan det ske senare i livet. Läs mer om att döpa sig eller konfirmera sig som vuxen här.

Om du vill döpa ditt barn, eller om du själv som vuxen vill döpa dig, kontakta vårt kansli, tfn: 0303 - 66 000 eller via e-post: stenungsund.pastorat@svenskakyrkan.se