Barnhand i vatten, dop
Foto: Louise Hedberg/IKON

Dop

Man kan döpas när som helst i livet, och det är något man bara gör en enda gång. Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan och i Guds stora familj.

Det är fortfarande möjligt att ha dop i våra kyrkor så länge vi följer aktuella bestämmelser om hur många som får vistas i lokalen samtidigt.
Har du frågor? Tveka inte på att kontakta oss!

Dopet är själva ingången till kyrkan och det kristna livet. Det som sker i dopet är att Gud tar emot den som döps i sin kärleksfulla gemenskap.

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.

Mark 10:14

Det vanligaste är att man döps som litet barn, bara några veckor eller månader gammal. Drygt hälften av alla barn som föds i Sverige döps i Svenska kyrkan.

Om du vill döpa ditt barn, eller om du själv som vuxen vill döpa dig, kontakta vårt kansli. Se kontaktuppgifter nedan.

Så här går dopet till

Du bokar doptid
Ring till expeditionen för att boka doptid på tfn: 0303 - 660 00 måndag till fredag kl. 09.00-12.00 eller via e-post: stenungsund.pastorat@svenskakyrkan.se

En präst kontaktar er
Tillsammans med prästen har ni ett dopsamtal. Här får ni dela era tankar om dopet. Ni går igenom den kommande dopgudstjänsten och väljer bland annat psalmer.

Dopet äger rum
Er präst, en kyrkomusiker och en kyrkovaktmästare hjälper er på dopdagen. Inför dopet kan ni även boka lokal för dopkaffe samt hyra dopklänning.