Meny

Dop

Man kan döpas när som helst i livet, och det är något man bara gör en enda gång. Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan och i Guds stora familj.

Dopet är själva ingången till kyrkan och det kristna livet. Det som sker i dopet är att Gud tar emot den som döps i sin kärleksfulla gemenskap.

Det vanligaste är att man döps som litet barn, bara några veckor eller månader gammal. Drygt hälften av alla barn som föds i Sverige döps i Svenska kyrkan.

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.

Mark 10:14

Är man inte döpt som barn kan det ske senare i livet. Läs mer om att döpa sig eller konfirmera sig som vuxen här.

Om du vill döpa ditt barn, eller om du själv som vuxen vill döpa dig, kontakta vårt kansli, tfn: 0303 - 66 000 eller via e-post: stenungsund.pastorat@svenskakyrkan.se