Samtal och stöd

Behöver du någon att prata med? Mitt i livets vardag kan vi drabbas av situationer som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera. Det kan vara något stort, men det kan också vara något litet.

Kyrkans samtalsmottagning

Välkommen till kyrkans samtalsmottagning i Stenungsund. Behöver du samtala med någon? Vi erbjuder stödsamtal, krissamtal, själavårdssamtal och parsamtal. På samtalsmottagningen arbetar präst och diakon.

Läs mer om samtalsmottagningen >>
Vill du komma i kontakt med någon för samtal?
Ring direkt! Telefon: 0303 - 660 22. (Telefonsvarare)

Pelikanen

Detta är en gruppverksamhet som ger stöd och råd till dig som är ung och lever i en miljö där det finns missbruk, våld eller psykisk ohälsa. Vi har även en grupp för unga med skilda föräldrar - "Skilda världar".

Läs mer om Pelikanen >> 
Ring direkt! Telefon: 0768-36 60 34

Jourhavande präst

Behöver du hjälp omedelbart? Svenska kyrkan har ett nationellt nätverk av präster som finns till för dig även under helger, sena kvällar och nätter.
Ring 112 och be att få bli kopplad till jourhavande präst. Du kan också höra av dig via mejl och chatt.

Läs mer om Jourhavande präst >> 
Ring direkt! Telefon: 112

Kyrkans jourtjänst

Söker du efter en någon som vill lyssna? Att få sätta ord på sin situation kan ibland vara all hjälp man behöver. I Göteborg finns en grupp ideella medarbetare som erbjuder ett lyssnande öra för dig som behöver prata ut. Du kan både ringa och skicka mejl.

Läs mer om Kyrkans jourtjänst >>
Ring direkt! Telefon: 031 – 800 650 (kl.06 - 24)
SOS-brevlådan (svar inom 72 tim.)

 

Grav, kyrkogård, saknad, gravljus

Leva vidare - Sorgegrupp

Att bli tvungen att lära sig leva under nya förhållanden efter en stor sorg kan vara ett tungt arbete. Många upplever det som värdefullt att tala med och reflektera över den nya livssituationen med andra.

Bikt

I Svenska kyrkan finns möjlighet att gå till bikt. Syftet med att bikta sig är att få bekänna en synd som speciellt fastnat i ens samvete. Prästen säger då på Guds uppdrag att det som man bekänt är förlåtet eftersom Jesus dött för detta. Vid bikt gäller att prästen har ovillkorlig tystnadsplikt. Vill du bikta dig, kan du vända dig direkt till en präst.