Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Norums vokalensemble - Damkör

Körsång ger glädje, delaktighet och energi. Kom och sjung med oss!

Vi övar:

Onsdagar kl. 18.30 - 20.30 i Norums församlingshem.
Körledare: Frida Wendelius. 

Damkören för dig som är ungefär 33 - 63 år och har viss körvana. Vi sjunger i gudstjänsten 1 gång i månaden, ibland mer. Repertoaren är bred - allt från jazz, visa, pop och klassiska körverk. Välkommen med!

Start: 11 september 2019

Kontakta mig

Frida Wendelius

Frida Wendelius

Svenska kyrkan i Stenungsund