Foto: Pelikanen

Pelikanen

Pelikanen är en gruppverksamhet som ger stöd och råd till dig som är ung och lever i en miljö där det finns missbruk, våld eller psykisk ohälsa. Vi har även en grupp för unga med skilda föräldrar.

Välkommen hit och prata med oss.

Det är jobbigt att leva i en familj där någon har missbruksproblem eller är psykiskt sjuk eller använder våld. Om du är i en sådan situation är du välkommen till oss på Pelikanen för att få stöd och råd. Hit kommer barn och tonåringar från hela Stenungsundsområdet. Vi har förstås tystnadsplikt, det som sägs här är det inte någon annan som får veta.

Du kan vara med i en av våra stödgrupper.

Det är skönt att prata med andra som är i samma situation. Därför har vi stödgrupper för barn och tonåringar. Vi träffas en gång i veckan då vi fikar och pratar om viktiga saker. De som är med i grupperna har en eller flera i sin familj där missbruk eller psykisk sjukdom förekommer. Det kan också vara så att man har bevittnat våld i sin familj.

"Skilda världar"

På Pelikanen träffas också barn och ungdomar som har föräldrar som inte lever tillsammans. Grupperna kallas "skilda världar" och träffas en gång i veckan i ett par timmar. Vi har gott fika och pratar om allt möjligt som har med livet att göra och särskilt om sånt man undrar och känner när föräldrarna inte lever tillsammans.