Norums kyrka - historik

Norums församling har utvecklats på olika sätt genom tiderna. Men kyrkan har legat på samma plats i socknens mitt sedan 1100-talets början. Nya kyrkor har kommit till; Stenungsunds kapell 1925 och Kristinedalkyrkan 1971. Men Norums kyrka har återigen blivit en mittpunkt i ny bebyggelse. Välkommen att följa med på en vandring i vår vackra kyrka.

Tornet
Tornet byggdes år 1785. Det ersatte då den gamla klockstapeln. Entrén byggdes till och fick sin nuvarande utformning 1999 i samband med att kyrkan renoverades in- och utvändigt.

Klockor
Stora klockan: Gjuten på Norums församlings bekostnad år 1926. Inskriptionen lyder ”Gloria in excelsis” (Ära åt Gud i höjden).
Mindre klockan: Skänkt till Norums kyrka 1926. Inskriptionen lyder ”Evolemus ad aeterna gaudia” (Svinga oss till den eviga glädjen).

Vid tacksägelser rings det i en liten 1300-tals klocka. Det hänger
även 1500-talsklocka i tornet men den används inte.

Äldsta del
Från vapenhuset går vi genom kyrkans västra vägg som är kvar från den gamla kyrkan, troligen 1100-tal. På 1840-talet revs övriga väggar och kyrkan breddades och förlängdes. En äldre järnbeslagen kyrkport har bevarats och hänger på väggen i
vapenhuset.

Altare
Vi ser nu fram emot kyrkans centrum, altaret. Altartavlan är från 1635. Ett yngre överstycke till altartavlan, från 1800-talets mitt, står bredvid orgeln.

Krucifix och Ljusstakar
På altaret står 1700-talskrucifixet som centrum i all kristen förkunnelse. Och vid sidan om detta står malmstakarna med årtalet 1646, gåva av Hans Frantzon och Sophie Jockimsdatter. Silverstakarna från 1857 är gåva efter framlidne häradshövding Ottosson med maka. Altaret flankeras av två golvstakar, inköpta 1956 av gåvomedel efter ovannämnde Ottosson. I korfönstret står två sjuarmade stakar från år 1921.

Nummertavlor
Nummertavlan närmast sakristian har snidat och förgyllt över stycke från 1700-talet. Den andra nummertavlan är en kopia från 1932.

Dopfunt
Dopfunten i koret är en avgjutning av kyrkans gamla funt som förvaras i Statens  historiska museum i Stockholm. I runskrift står det: Sven gjorde mig, vilket torde betyda att Sven gjorde funten. Originalet är troligen från 1100-talet och av täljsten. Funten låg på 1700-talet slängd ute på kyrkogården och skulle ha använts till slipstenar. Den räddades emellertid efter ca 100 år och kom via British Museum i London till Stockholm.

Dopfatet i dopfunten är av silver och skänkt 1930 av fru Andrea Parker till minne av hennes avlidne make Fredrik Parker. I koret finns även två mässingsfat varav det ena har inskriptionen 1634. Ett liknande större fat finns på läktaren. Faten bedöms vara en gåva från Generalguvernör Rutger von Ascheberg. Faten sägs vara krigsbyten från 30-åriga kriget.

Predikstol
Predikstolen är av samma ålder som altartavlan, alltså 1600-talets förra
hälft. Ser vi så ner mot västra väggen igen ser vi där de förgyllda träsymboler
som satt i de målade fälten på altartavla och predikostol fram till 1932 då dessa konserverades och fick en ny placering.

Ljuskronor
De två bakre ljuskronorna i taket är från 1913 respektive 1932. Den lilla kronan längst fram är från 1771.

Votivskepp
Votivskeppet är en fullriggad korvett med två batterier. Enligt muntlig uppgift skall skeppet vara skänkt på 1760-talet av Simon Svensson från torpet Lian i Norum. Han räddades i sjönöd vid Lilla Edet. Skeppet skulle vara tillverkat av givarens farfader, Simon Larsson, Gategård S. i Norum. Det såldes emellertid 1847 då kyrkan byggdes om men inropades för två riksdaler 1848 och skänktes tillbaka till kyrkan med förbehållet att det aldrig skulle säljas igen.

Kyrkbänk
De främsta kyrkbänkarna är s.k. herrskapsbänkar med släktvapen   och namnen Hans Frantzon och Margreth Torgiersdatter 1650.

Tavla
Utanför dörren till sakriastian hänger en målning ”Korsfästelsen”, målad 1724 av Johan Grimberg (1699-1742).

Tavla
Mitt emot predikstolen hänger en tavla från 1500-talet av okänd renässansmålare i kretsen kring den kände konstnären Cranach. Målningen är en gåva av dir. Friedrichs.

Orgel
Orgeln är byggd 1967 med bevarande av fasaden från 1895. Den har 18 stämmor på två manualer. Tillverkare: Magnussons orgel byggeri, Göteborg.

Kormatta
Delar av kormattan på väggen i pentryt är sydd och skänkt av Norums kyrkliga syförening 1939.

Golvur
Golvuret i pentryt är från 1913.

Gravsten
Äldre gravsten finns i pentryt, sannolikt har den ursprungligen varit placerad i kyrkans golv. Stenen är från 1722.

Kyrkkista
På läktaren står den gamla kyrkkistan från 1600- eller 1700-talet. Där förvarades förr kyrksilvret.

Stol
Gyllenläderstolen i barockstil på läktaren är en gåva efter härads hövding Ottosson 1957.

Brudbänk
På läktaren står en brudbänk, troligen 1700-tal från gamla kyrkan, med tyg från 1900.

Gravkor
Under mittgången ungefär mitt under votivskeppet finns ett gravkor uppfört 1646 för lagmand Hans Frantzon med familj.

Sakristian
I sakristian finns i taket en målning. Den föreställer hur det sjätte inseglet bryts i Uppenbarelseboken 6:12. Målningen utfördes sannolikt på 1600-talet och fanns ursprungligen i lagman Hans Frantzons bostad på Stenungsön. Den monterades upp i kyrkan på 1970-talet.

Silver
Kyrksilvret omfattar: Oblatask 1719, kalk och patén 1792, två vinkannor med silverbeslag från 1800-talets mitt. Nysilverkannan från 1890 används inte längre. Dopvattenkanna 1968. Brudkrona 1948.

Textilier
Textilierna är inte särskilt gamla. Äldst är den gröna skruden från 1811. Violetta skruden är 1890-tal, den röda från 1964 och den vita från 1968. Altarbrunet liksom de vita och violetta antependierna är från 1968, tillverkade av Vävkammaren, Göteborg. Röda antependiet från 1926, svarta från 1927, gröna från 1953.