Meny

Norums kyrka - historik

Läs mer om hur historiens vindslag påverkat och utformat kyrkorummet och dess inventarier.

Altartavlan från 1653 fanns redan i den första stenkyrkan. Den hade ursprungligen målningar liknande de nuvarande i fälten mellan pelarna. Vid restaureringen 1895 ersattes målningarna av förgyllda symboler. Dessa utbyttes vid restaureringen 1932 till de rekonstruerade målningarna som anknyter till verser ur Johannes- och Lukasevangeliet. Vid restaureringen 1932 hittades även altartavlans överstycke uppe på kyrkans vind. Detta sattes då tillbaka och det utbytta överstycket från ca. 1850 är nu uppställt på läktaren bredvid orgeln.