Kontakt • Personal • Medarbetare

Det finns ca. 40 anställda i pastoratet och många fler ideella medarbetare som varje vecka medverkar till att människor möts i våra lokaler och runt om i vårt pastorat.

Kansli • Pastorsexpedition

Öppettider: Helgfri måndag-fredag, kl. 09.00 - 12.00

Tfn: 0303 - 660 00
Adress: Kristinedalsvägen 2, 444 47 STENUNGSUND
E-post: stenungsund.pastorat@svenskakyrkan.se

Postgiro: 42 70 72-4     
Bankgiro: 124-0092
Organisationsnummer: 252003-6316

Vill du nå någon speciell personal, så sök denne här nedanför. Vissa personer med olika slags arbetsuppgifter syns under flera kategorier.

Övriga telefonnummer och adresser:

Second hand-butiken Hos Marta och Maria
Adress: Gärdesvägen 8
Tfn: 0303 - 660 03

Kyrkans samtalsmottagning
Adress: Kristinedalsvägen 2 
Tfn: 0303 - 660 22

Pelikanen
Adress: Kyrkvägen 7A
Tfn: 0768-36 60 34

Norums församlingshem
Adress: Kyrkenorum 202

Ödsmåls församlingshem 
Adress: Ödsmåls kyrkväg 1