Kontakt • Personal • Medarbetare

Det finns ca. 40 anställda i pastoratet och många fler ideella medarbetare som varje vecka medverkar till att människor möts i våra lokaler och runt om i vårt pastorat.

Kansli • Pastorsexpedition

Öppettider: Helgfri måndag-fredag, kl. 09.00 - 12.00

Tfn: 0303 - 660 00
Adress: Kristinedalsvägen 2, 444 47 STENUNGSUND
E-post: stenungsund.pastorat@svenskakyrkan.se

Postgiro: 42 70 72-4     
Bankgiro: 124-0092
Organisationsnummer: 252003-6316

Vill du nå någon speciell personal, så sök denne här nedanför. Vissa personer med olika slags arbetsuppgifter syns under flera kategorier.

Prästkrage, präst

Präster

Att vara präst är mer än bara ett yrke, det är ett kall som handlar om livshållning och personlig tro. Kontaktuppgifter till kyrkoherden och prästerna finns här.

Diakonmärket, halsband

Diakoni

Vi jobbar med diakoni - kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen.

Hand på tangentbord

Administration och kommunikation

På Kristinedalvägen 2 i Stenungsund finns pastorsexpeditionen och personal som arbetar med administration, kommunikation, IT, ekonomi, m.m.

Pedagoger

Vi jobbar pedagogiskt med framför allt barn och unga, men också med vuxna och äldre människor.

Händer, tangenter, piano, musik

Musiker

Vi arbetar med musik i våra församlingar

Begravning och fastighet

Här hittar du kontaktuppgifter till våra kyrkovaktmästare, församlingsvärdinnor samt kyrkogårdschefen.

Övriga telefonnummer och adresser:

Second hand-butiken Hos Marta och Maria
Adress: Gärdesvägen 8
Tfn: 0303 - 660 03

Kyrkans samtalsmottagning
Adress: Kristinedalsvägen 2 
Tfn: 0303 - 660 22

Pelikanen
Adress: Kyrkvägen 7A
Tfn: 0768-36 60 34

Norums församlingshem
Adress: Kyrkenorum 202

Ödsmåls församlingshem 
Adress: Ödsmåls kyrkväg 1