Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Församlingsinstruktion antagen och godkänd

Lagunda församling har tagit fram en ny församlingsinstruktion - ett grundläggande måldokument som berättar vad Svenska kyrkan i Lagunda är och vill vara. Kyrkofullmäktige har antagit den nya församlingsinstruktionen, och nu är den även godkänd av domkapitlet.

Ur församlingsinstruktionens inledning:

"Syftet med församlings­instruktionen är att beskriva Lagunda församlings identitet och vision, och hur församlingen med utgångspunkt i sitt lokala samman­hang arbetar för att utföra uppdraget som kyrka utifrån den grundläggande uppgiftens fyra delar: gudstjänst, undervisning, mission och diakoni.

Enligt kyrko­ordningen ska varje församling i Svenska kyrkan upprätta en församlingsinstruktion.

Klicka för att ladda ned filen som PDF

 

I planering av gudstjänster och verksamhet är målsättningen att utgå från ett inkluderande perspektiv och ta hänsyn till barns behov.

Nyckelord är samarbete, lärande och samverkan."

Välkommen att ladda ned församlingsinstruktionen