Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsinstruktion antagen och godkänd

Lagunda församling har tagit fram en ny församlingsinstruktion - ett grundläggande måldokument som berättar vad Svenska kyrkan i Lagunda är och vill vara. Kyrkofullmäktige har antagit den nya församlingsinstruktionen, och nu är den även godkänd av domkapitlet.

Ur församlingsinstruktionens inledning:

"Syftet med församlings­instruktionen är att beskriva Lagunda församlings identitet och vision, och hur församlingen med utgångspunkt i sitt lokala samman­hang arbetar för att utföra uppdraget som kyrka utifrån den grundläggande uppgiftens fyra delar: gudstjänst, undervisning, mission och diakoni.

Enligt kyrko­ordningen ska varje församling i Svenska kyrkan upprätta en församlingsinstruktion.

Klicka för att ladda ned filen som PDF

 

I planering av gudstjänster och verksamhet är målsättningen att utgå från ett inkluderande perspektiv och ta hänsyn till barns behov.

Nyckelord är samarbete, lärande och samverkan."

Välkommen att ladda ned församlingsinstruktionen