Altare dukat för högmässa i Giresta kyrka
Foto: Sofia Imberg Bergman/Lagunda

Gudstjänst

Gudstjänsterna i församlingen präglas av både variation och kontinuitet.

Söndagar i Lagunda församling 

Varje söndag firar vi två gudstjänster:

Under den kalla perioden så firas Högmässa/mässa/gudstjänst i Mariakyrkan på Ängsvägen i Örsundsbro, klockan 10.00 och klockan 15.00.
Gudstjänsten klockan 15.00 webbsänds (med reservation för tekniska problem).

Under sommarmånaderna firas Högmässa/mässa/gudstjänst klockan 10.00 och klockan 15.00 antingen i utomhuskapellet Andrum eller Nysätra kyrka.

på vardagarna

Vissa torsdagar kl 8.15 firas morgonmässa i Mariakyrkan.

Varje fredag kl 14 firas Gudstjänst inför helgen på Liljegården.

En fredag/månad firas Kyrkisgudstjänst för små och stora. 

Ibland firas kvällsmässa i Mariakyrkan eller i någon av de andra kyrkorna.  

SÄRSKILDA HELGER OCH HÖGTIDER 

Under särskilda helger och högtider firar vi gudstjänster vid andra tider än de som finns i vårt vanliga veckoprogram. Vi gör då särskild information och särskild annonsering, och berättar också i sociala medier om vad som är på gång. Är du intresserad av att få  e-post från församlingen kan du anmäla detta till Lagunda församling. Om du är med på Facebook kan du hitta oss där också: www.facebook.com/lagunda - gilla församlingen där så får du del av uppdateringar och nyheter.  

Syntolkning: vitt kors mot mörkt trä. Text "inför helgen".

Inför helgen

Inför helgen varje vecka - tankar inför helgen, bön och texter.

Händer i Lagunda

Gudstjänster, träffar, evenemang, veckoprogram och kalender - allt samlat på en sida. Se vad som händer i Lagunda.

Året i kyrkan

Året i kyrkan börjar första advent och avslutas på domssöndagen. Söndagar och helgdagar speglar livet genom berättelser om Jesu liv, död och uppståndelse. Här ryms glädje, sorg, tro, tvivel, förtvivlan och hopp.

Högtider och dagar

Inom kristendomen finns det många högtider. Kristendomens viktigaste högtider är jul, påsk och pingst. De flesta av årets högtider kretsar kring händelser i Jesu liv, men det finns också högtider som lyfter fram helgon, martyrer och apostlar.