Altare dukat för högmässa i Giresta kyrka
Foto: Sofia Imberg Bergman/Lagunda

Gudstjänst

Gudstjänstfirandet har förändrats av coronavirusets framfart. Många av gudstjänsterna, exempelvis de för barn och familj, har fått ta paus.

SÖNDAGar i trefaldighetstid 

Varje söndag firar vi två gudstjänster:

Klockan 10: Högmässa/gudstjänst i Andrum som ligger i Frsölunda.

Klockan 15: Gudstjänst i någon av kyrkorna. Denna gudstjänst webbsänds. 

på vardagarna

Varje torsdag kl 8.15 firas morgonmässa i Kyrkstugan.

Varje fredag kl 14 firas Gudstjänst inför helgen på Liljegården. Just nu är dessa endast öppna för boende och personal. 

Minst en gång i månad firas kvällsmässa i Kyrkstugan eller i en kyrka.  

SÄRSKILDA HELGER OCH HÖGTIDER 

Under särskilda helger och högtider firar vi gudstjänster vid andra tider än de som finns i vårt vanliga veckoprogram. Vi gör då särskild information och särskild annonsering, och berättar också i sociala medier om vad som är på gång. Är du intresserad av att få  e-post från församlingen kan du anmäla detta till Lagunda församling. Om du är med på Facebook kan du hitta oss där också: www.facebook.com/lagunda - gilla församlingen där så får du del av uppdateringar och nyheter.