Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Lagunda församling i sociala medier

Kommunikation är viktigt. I Lagunda församling vill vi vara både tillgängliga och tydliga. Därför arbetar vi ständigt med att förenkla, förändra och förbättra hur vi kommunicerar. Som ett led i detta är vi tillgängliga på flera sociala medier.

Lagunda församling på Facebook

På Facebook har vi funnits länge. Det känns självklart!

För att följa och gilla, och få redan vad som är på gång, kan du titta på  www.facebook.se/lagunda

På församlingens sida skriver och delar för det mesta Sofia Imberg Kelhoffer och Carin Åblad Lundström, ofta också pedagog och präster.


Lagunda församling på Twitter

Twitter är mest en kanal för omvärldsbevakning än så länge, men när församlingen twittrar är det oftast Sofia Imberg Kelhoffer som skriver/delar.

Lagunda församling på Instagram

Följ Lagunda på Instagram som www.instagram.com/svkylagunda ... I dagsläget är det oftast Sofia Imberg Kelhoffer som delar bilder. Eftersom Sofia varit föräldraledig har det varit väldigt lugnt på Instagram en tid. Har du tankar och idéer? Kontakta Sofia!

Nyheter via e-post

Du kan förstås också prenumerera på information via e-post: Händer i Lagunda församling. Mejla till Lagunda församling för att komma med på sändlistan!