Hjälsta kyrka och kyrkogård
Foto: Sofia Imberg Bergman

Kyrkogårdsförvaltningen

I Lagunda församling finns det tio kyrkor: Biskopskulla, Fittja, Fröslunda, Giresta, Gryta, Hjälsta, Holm, Kulla, Långtora och Nysätra. Runt var och en av dessa finns en vacker kyrkogård.

Kyrkogårdarna är de dödas vilorum. Det är vackra platser skapade för att minnas och hedra våra kära, platser för stillhet och eftertanke. Alla kyrkogårdarna i Lagunda församling har gravar för individuella kist- och urnbegravningar och inom församlingen finns också minneslundar, askgravplatser och en askgravlund.

Arbetet på kyrkogårdarna sköts 2017-2018 av Uppsala kyrkogårdsförvaltning.
Administration kring begravning, gravrätter och avtal om gravskötsel hanteras fortfarande lokalt i Lagunda församling. Kontaktperson är Jens Bergström.

Nyheter från kyrkogårdarna i Lagunda

Kontakt

Kyrkogårdsförvaltningen

E-post: lagunda.kyrkogardar@svenskakyrkan.se
Telefon direkt: 0171-46 00 74