Hjälsta kyrka och kyrkogård
Foto: Sofia Imberg Bergman

Kyrkogårdsförvaltningen

I Lagunda församling finns det tio kyrkor: Biskopskulla, Fittja, Fröslunda, Giresta, Gryta, Hjälsta, Holm, Kulla, Långtora och Nysätra. Runt var och en av dessa finns en vacker kyrkogård.

Kyrkogårdarna är de dödas vilorum. Det är vackra platser skapade för att minnas och hedra våra kära, platser för stillhet och eftertanke. Alla kyrkogårdarna i Lagunda församling har gravar för individuella kist- och urnbegravningar och inom församlingen finns också minneslundar, askgravplatser och en askgravlund.

Har du frågor om skötsel av kyrkogårdarna eller kring begravning, gravrätter och avtal om gravskötsel? Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen på telefon 0171-46 00 74, eller lagunda.kyrkogardar@svenskakyrkan.se.

Gravskötsel

En vacker begravningsplats är för många människor en plats för stillhet och eftertanke. Det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för att gravplatsen sköts och är i ordnat och värdigt skick.

Gravrätt och gravbrev

När grav upplåts, är det den avlidnes närmaste anhöriga som får rätten till graven och ansvaret för graven. Som ett bevis på gravrätten utfärdas ett gravbrev.

Vacker gravsten på kyrkogård.

Gravstenar

Gravrättsinnehavaren har rätt att sätta upp en gravanordning på gravplatsen. Gravstenen kan utföras i olika material.

Askgravplatser

inom Lagunda församling

Kyrkogårdens historia - från gravkullar till minneslundar

Det utseende som våra kyrkogårdar och begravningsplatser har idag speglar samhällets syn på död och begravning under flera hundra år. Kyrkogårdarna är öppna kulturarv, för alla att ta del av.

Kontakt

Kyrkogårdsförvaltningen

E-post: lagunda.kyrkogardar@svenskakyrkan.se
Telefon direkt: 0171-46 00 74