Hjälsta kyrka och kyrkogård
Foto: Sofia Imberg Bergman

Kyrkogårdsförvaltningen

I Lagunda församling finns det tio kyrkor: Biskopskulla, Fittja, Fröslunda, Giresta, Gryta, Hjälsta, Holm, Kulla, Långtora och Nysätra. Runt var och en av dessa finns en vacker kyrkogård.

Kyrkogårdarna är de dödas vilorum. Det är vackra platser skapade för att minnas och hedra våra kära, platser för stillhet och eftertanke. Alla kyrkogårdarna i Lagunda församling har gravar för individuella kist- och urnbegravningar och inom församlingen finns också minneslundar, askgravplatser och en askgravlund.

Har du frågor om skötsel av kyrkogårdarna eller kring begravning, gravrätter och avtal om gravskötsel? Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen på telefon 0171-46 00 74, eller lagunda.kyrkogardar@svenskakyrkan.se.

Nyheter från kyrkogårdarna i Lagunda

Kontakt

Kyrkogårdsförvaltningen

E-post: lagunda.kyrkogardar@svenskakyrkan.se
Telefon direkt: 0171-46 00 74