Biskopskulla kyrka

Biskopskulla är troligen det äldsta kyrkliga området i Lagunda. Troligen fanns en kyrka här redan på 1100-talet. Både ärkebiskopen och kungen ägde mark här. Kyrkan var romansk från början och fick sin nuvarande form på 1300- eller 1400-talet. I valven finns målningar i sengotisk stil.

Biskopskulla kyrka kan vara den äldsta i Lagunda församling. Delar av murarna är  från 1100-talet, andra delar från 1200-talet och ytterligare andra byggnadsdelar från 1300-1500. 

Benämningen Biskopskulla  beror på att det i trakten redan på 1300-talet fanns två Kulla kyrka. Ärkebiskopen ägde mark invid nuvarande Biskopskulla och därmed kom kyrkan att från 1326 att benämnas just Biskopskulla.

Inne i kyrkan märks särskilt målningar, troligen från 1400-talet. De är typiska för en inhemsk stil som var vanlig i Mälardalen fram till dess att Albertus Pictor förändrade kyrkokonsten med influenser från målningar i Europa.

Biskopskulla kyrka är en medeltida kyrka som troligen från början var byggd i romansk stil. Någon gång under 1300- eller 1400-talen byggdes den sedan om i gotisk stil enligt tidens ideal. Kyrkan har kryssvalv, vilket brukar innebära att de är äldre än från 1400-talet. Kyrkans torn i väster är också det i gotisk stil, från 1300-/1400-tal. Kyrkan har byggts om genom åren, bland annat på 1700-talet då tornet och taken fick sin nuvarande form. En större restaurering gjordes 1955 och i samband med den fick man fram mycket information om kyrkans historia.  

Takmålningar från 1400-talet

Valven har målningar i sengotisk stil, av en typ som brukar kallas Strängnässkolan. Målningar i denna stil finns annars i Södermanland, med Biskopskulla som den nordligaste kyrkan där de förekommer.

Korvalvets takmålingar föreställer de fyra evangelisterna med deras symboler, samt kyrkofäderna Gregorius, Ambrosius, Hieronymus och Augustinus. I öster finns Mariamålningar, och i väster målningar som föreställer den yttersta domen. I vapenhuset hittar man bland annat en fragmentarisk bild av Sankt Göran och draken samt olika legender med dödsmotiv, som exempelvis De tacksamma döda, Livshjulet och Döden som jagar en ridande man.

Inredning

Altarprydnaden är ett enkelt snidat kors av ek, från restaureringen 1955. En tidigare altartavla från 1753 finns uppsatt på korets södra vägg.

Predikstolen är från 1686, ommålad och förgylld 1753.

Orgeln är från 1870, byggd av PL Åkerman & Lund, Stockholm. Vid restaureringen 1955 togs en orgelläktare bort, och orgeln är nu placerad på ett förhöjt golv i tornrummet.

Dopfunten är från 1965, tillverkad av marmor från Kolmården och med ett dopfat av silver.

De fyra ljuskronorna av malm är från 1700-talet.

Under kyrkgolvet finns ett antal gravar. Några som vilar där är okända, medan andra gravsättningar finns dokumenterade. Idag finns stenhällarna som täckt gravarna plcerade i vapenhusets golv, samt i mittgången.

Medeltida föremål

Den enda medeltida träskulptur som finns bevarad är ett triumfkrucifix som är placerat över dörren till sakristian.

En fot till en dopfunt av gotländsk kalksten, troligen från 1200-talet,  finns bevarad.

Vill du besöka Biskopskulla kyrka?

I Lagunda församling finns tio kyrkor, och det är inte möjligt att ha kontinuerlig verksamhet i alla tio året om.

Hela året går det givetvis bra att boka dop, vigsel eller begravning i kyrkan. Observera att det under rådande omständigheter inte är någon värme i kyrkan.
Läs mer här!

Vill du besöka kyrkan är du mycket välkommen att ta kontakt med församlingens expedition (0171-46 00 70, epost till Lagunda församling)
för att få kontakt med någon som kan visa kyrkan.