Foto: Magnus Aronson/IKON

Samtal och stöd

Det finns hopp, även när det är som mörkast. Någon som lyssnar. Svenska kyrkan finns till för att stödja dig.

Om du behöver någon att tala med är du alltid välkommen att kontakta en präst, diakon eller diakoniassistenten. Kontaktuppgifter finns här nedanför.
Ni kan prata över telefon, via videosamtal eller boka in ett möte. 

Kyrkstugan är öppen på vardagar - välkommen in för att dricka kaffe, sitta ned, be en bön eller samtala. 
Olika personer finns här olika dagar, så om du särskilt vill nå Elisabeth, Michael eller Carin är det bäst att ringa och bestämma tid.

Om du behöver stöd akut om natten finns jourhavande präst via 112. 

Kontakta präst, diakon eller diakoniassistent

  Bikt

  Bikten är ett samtal där man tillsammans med en präst får möjlighet att inför Gud lägga fram det man vill be om förlåtelse för.

  En manlig präst pratar i mobiltelefon.

  Jourhavande präst

  Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

  Familjerådgivning

  Svenska kyrkans familjerådgivning är till för vuxna med svårigheter i nära relationer.

  Att bryta tystnaden

  Du har rätt att bli bemött med respekt. Ingen har rätt att utnyttja din tillit för att tillfredsställa egna känslomässiga behov. Det gäller överallt, även inom kyrkan. Ändå kan det som inte får ske hända när människor möts. Svenska kyrkan vill medverka till att tystnaden kring sexuella övergrepp bryts och handla därefter.

  Finska telefonjouren / Palveleva puhelin

  Om du behöver samtala om din livssituation på finska erbjuder Svenska kyrkan dig finskspråkig själavård via telefon, Palveleva puhelin.

  PRÄSTER OCH DIAKONER HAR TYSTNADSPLIKT

  Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte. 

  Diakonen har också tystnadsplikt men till skillnad från en präst kan en diakon bli kallad till vittne i en rättegång. En diakon får också bryta tystnadsplikten när det handlar om brott. Den som har samtalat med en diakon kan själv gå med på att diakonen får lämna informationen vidare.