Meny

Samtal och stöd

Det finns hopp, även när det är som mörkast. Någon som lyssnar. Svenska kyrkan finns till för att stödja dig.

Om du behöver någon att tala med är du alltid välkommen att kontakta en av prästerna. Om du behöver stöd akut om natten finns jourhavande präst via 112.

Behöver du någonstans att vara, ett sammanhang att få höra till? Här på webbplatsen kan du läsa mer om alla våra verksamheter. Förhoppningsvis finns där något för dig.

Och välkommen till någon av våra kyrkor för att fira gudstjänst, eller bara få vara till en stund. Läs mer under Gudstjänst, grupper och gemenskap.

Kontakta någon av prästerna

Hillevi Bergvall

Komminister, Präst, Meditation/Andlig fördjupning

Nadja Elhousny Nygårdh

Komminister, Präst, Barn och familj

Carin Åblad Lundström

Kyrkoherde, Konfirmandarbetslag

PRÄSTER OCH DIAKONER HAR TYSTNADSPLIKT

Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte. 

Diakonen har också tystnadsplikt men till skillnad från en präst kan en diakon bli kallad till vittne i en rättegång. En diakon får också bryta tystnadsplikten när det handlar om brott. Den som har samtalat med en diakon kan själv gå med på att diakonen får lämna informationen vidare.