Foto: Magnus Aronson/IKON

Samtal och stöd

Det finns hopp, även när det är som mörkast. Någon som lyssnar. Svenska kyrkan finns till för att stödja dig.

Om du behöver någon att tala med är du alltid välkommen att kontakta en av prästerna eller diakoniassistenten. Kontaktuppgifter finns här nedanför.
Ni kan prata över telefon, via videosamtal eller boka in ett möte. 

Kyrkstugan är öppen på vardagar - välkommen in för att dricka kaffe, sitta ned, be en bön eller samtala. Nu i coronatider gäller särskilda restriktioner för allas säkerhet. Olika personer finns här olika dagar, så om du särskilt vill nå Nadja, Michael eller Carin är det bäst att ringa och bestämma tid.

Om du behöver stöd akut om natten finns jourhavande präst via 112. 

Kontakta präst eller diakoniassistent

    PRÄSTER OCH DIAKONER HAR TYSTNADSPLIKT

    Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte. 

    Diakonen har också tystnadsplikt men till skillnad från en präst kan en diakon bli kallad till vittne i en rättegång. En diakon får också bryta tystnadsplikten när det handlar om brott. Den som har samtalat med en diakon kan själv gå med på att diakonen får lämna informationen vidare.