Foto: Magnus Aronson/IKON

Förtroendevalda styr

Att vara förtroendevald betyder att man fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar. Genom val har medlemmarna utsett vilka personer som ska ta ansvar för församlingens ekonomi och olika verksamheter.

Svenska kyrkan har enats om att alla församlingars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska leva i tro på Jesus Kristus och en kristen gemenskap.

De personer som är förtroendevalda har ett genuint engagemang för Svenska kyrkan och församlingarnas uppdrag. De gör sitt bästa för att ta kloka och genomtänkta beslut så att det ska finnas resuser och utrymme för de olika verksamheterna.

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. Det betyder att alla som är medlemmar i kyrkan också har möjlighet att påverka sin församling genom val.
Alla som har fyllt 16 år har rösträtt och den som fyllt 18 år har rätt att ställa upp till val. Mellan valen, som är vart fjärde år, går det bra att kontakta de förtroendevalda med sina frågor eller förslag. 

Kyrkofullmäktige

Vid kyrkoval vart fjärde år väljs församlingens kyrkofullmäktige, som är högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige utser sedan kyrkorådet som är församlingens styrelse.

Kyrkorådet

Kyrkorådet väljs av församlingens kyrkofullmäktige. I kyrkorådet i Lagunda församling finns åtta ordinarie ledamöter och fyra ersättare.

Kontakt

Kontakt med kyrkofullmäktige och kyrkoråd får man lättast genom respektive ordförande. 

Ordförande i kyrkofullmäktige är Jakob Sundmark, telefon 0171-46 51 90 

Ordförande i kyrkorådet är Christina Wässman Lundberg, telefon 0171-46 05 18. Vice ordförande är Mats Karlsson, telefon 070-283 27 32

 

Så röstade Lagunda i kyrkovalet

Nu är det slutgiltiga valresultatet klart. Lokalt här i Lagunda fanns endast en grupp att rösta på, men valet gällde också regional nivå och nationell nivå. Så här röstade Lagundas medlemmar till Kyrkomötet som styr hela Svenska kyrkan.

Valda till Stiftsfullmäktige

Valda ledamöter i stiftsfullmäktige 2022-2025.

Valda till Kyrkomötet

Valda ledamöter i kyrkomötet 2022-2025.