Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lagunda församling Besöks- och postadress: Ängsvägen 8, 74960 Örsundsbro Telefon: +46(171)460070 E-post till Lagunda församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kontaktuppgifter personal

I Lagunda församling är vi ett litet arbetslag som tillsammans har bred kompetens. Ofta fyller var och en av oss flera olika roller. De flesta av oss hittar du på Kyrkstugan på Ängsvägen 8 i Örsundsbro.

Kyrkoherde

Carin Åblad Lundström

Kontakt under kontorstid

För att kontakta kyrkoherde Carin Åblad Lundström under kontorstid,
ring telefon 0171-460764, eller skicka e-post till Carin Åblad Lundström.

Brådskande ärenden utanför kontorstid

I brådskande ärenden övriga tider nås kyrkoherden på 070-648 76 81.

 

Präster

Karin Andersson

Lagunda församling

Komminister

Direkt: 0171-461279

SMS: 070-6529341

Växel: 0171-460070

Fax: 0171-460108

Håkan Nilsson

Lagunda församling

Komminister, Barn och familj

Direkt: 0171-416752

SMS: 070-6528631

Växel: 0171-460070

Fax: 0171-460801

Barn och familj

Ansvarig för verksamhet för barn och familj är Johanna Andrén. Hösten 2018 är hon tjänstledig och kontaktperson är i första hand Judit Nymansson Warpe. Det går också alltid bra att kontakta församlingens kansli. 

Johanna Andrén

Lagunda församling

Konfirmand och ungdom, Församlingspedagog, Barn och familj

Direkt: 0171-416755

SMS: 070-6528602

Växel: 0171-460070

Fax: 0171-460108

Carina Ericson

Lagunda församling

Barn och familj, Husmor

Direkt: 0171-416756

SMS: 070-6532529

Växel: 0171-460070

Fax: 0171-460108

Sofia Imberg Kelhoffer

Lagunda församling

Barn och familj, Kommunikatör, Kyrkomusiker

Direkt: 0171-41 67 58

SMS: 070-6487682

Växel: 0171-46 00 70

Fax: 0171-46 01 08

Håkan Nilsson

Lagunda församling

Komminister, Barn och familj

Direkt: 0171-416752

SMS: 070-6528631

Växel: 0171-460070

Fax: 0171-460801

Judit Warpe Nymansson

Lagunda församling

Sommarkyrka, Barn och familj

Konfirmander och unga

Johanna Andrén

Lagunda församling

Konfirmand och ungdom, Församlingspedagog, Barn och familj

Direkt: 0171-416755

SMS: 070-6528602

Växel: 0171-460070

Fax: 0171-460108

Michael Liliequist

Lagunda församling

Konfirmandarbetslag, Konfirmand och ungdom

Direkt: 0171-461278

SMS: 070-6487680

Växel: 0171-460070

Carin Åblad Lundström

Lagunda församling

Konfirmandarbetslag, Kyrkoherde

Direkt: 0171-460764

SMS: 070-6487681

Växel: 0171-460070

Fax: 0171-460108

Kyrkomusik och körsång

För frågor om musik och bokningar med mera, kontakta Mikael Dagobert på församlingens kansli: på 0171-46 00 70, lagunda.forsamling@svenskakyrkan.se.

Körer i Lagunda församling

I Lagunda finns fyra vuxenkörer och en barnkör. Ledare för Lagunda kyrkokör, Lagunda manskör och Våga Sjunga-kören är Lena Westberg. Ledare för damensemblen Voices of Ladies samt barnkören är Sofia Imberg Kelhoffer.

Lena Westberg

Lagunda församling

Kyrkomusiker, ansvarig

Direkt: 0171-460108

Mobil: 070-2366540

Växel: 0171-460070

Lars-Göran Angsten

Lagunda församling

Kyrkomusiker (vikarie)

Sofia Imberg Kelhoffer

Lagunda församling

Barn och familj, Kommunikatör, Kyrkomusiker

Direkt: 0171-41 67 58

SMS: 070-6487682

Växel: 0171-46 00 70

Fax: 0171-46 01 08

Kansli och kommunikation

Mikael Dagobert

Lagunda församling

Administrativ assistent

Direkt: 0171-416751

SMS: 070-6528569

Växel: 0171-460070

Fax: 0171-460108

Sofia Imberg Kelhoffer

Lagunda församling

Barn och familj, Kommunikatör, Kyrkomusiker

Direkt: 0171-41 67 58

SMS: 070-6487682

Växel: 0171-46 00 70

Fax: 0171-46 01 08

Fastighet, Vaktmästeri och Kyrkogård

Fastighetsansvarig och kontaktperson för fastighetsfrågor är kyrkoherde Carin Åblad Lundström.

Arbetsledare och kontaktperson för vaktmästeri (inklusive praktiska frågor kring kyrkor, fastigheter och kyrkogårdar) är Jens Bergström.
Se även Kyrkogårdsförvaltningen.

Jens Bergström

Lagunda församling

Arbetsledare Vaktmästare, Förvaltningsassistent/Arbetsledare kyrkogård

Direkt: 0171-416759

SMS: 070-6528621

Växel: 0171-460074

Fax: 0171-460108

Maja Bryngelsson

Lagunda församling

Vaktmästare

Direkt: 0171-487091

Mobil: 070-6487684

SMS: 070-6487684

Aldo Donatello

Lagunda församling

Kyrkvaktmästare

Direkt: 0171-416757

SMS: 070-6529373

Växel: 0171-460070

Fax: 0171-460108

Karl Håkansson

Lagunda församling

Vaktmästare

Direkt: 0171-487090

Mobil: 0706-487683