Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontaktuppgifter personal

I Lagunda församling är vi ett litet arbetslag som tillsammans har bred kompetens. Ofta fyller var och en av oss flera olika roller. De flesta av oss hittar du på Kyrkstugan på Ängsvägen 8 i Örsundsbro.

Kyrkoherde

Carin Åblad Lundström

Kontakt under kontorstid

För att kontakta kyrkoherde Carin Åblad Lundström under kontorstid,
ring telefon 0171-460764, eller skicka e-post till Carin Åblad Lundström.

Brådskande ärenden utanför kontorstid

I brådskande ärenden övriga tider nås kyrkoherden på 070-648 76 81.

 

Präster

Hillevi Bergvall

Lagunda församling

Komminister

Barn och familj

Ansvarig för verksamhet för barn och familj är Johanna Andrén. Hösten 2018 är hon tjänstledig och kontaktperson är i första hand Judit Nymansson Warpe. Det går också alltid bra att kontakta församlingens kansli. 

Johanna Andrén

Lagunda församling

Konfirmand och ungdom, Församlingspedagog, Barn och familj

Carina Ericson

Lagunda församling

Barn och familj, Husmor

Sofia Imberg Kelhoffer

Lagunda församling

Barn och familj, Kommunikatör, Kyrkomusiker

Judit Warpe Nymansson

Lagunda församling

Sommarkyrka, Barn och familj

Konfirmander och unga

Johanna Andrén

Lagunda församling

Konfirmand och ungdom, Församlingspedagog, Barn och familj

Michael Liliequist

Lagunda församling

Konfirmand och ungdom, Diaknoiassistent

Carin Åblad Lundström

Lagunda församling

Konfirmandarbetslag, Kyrkoherde

Kyrkomusik och körsång

För frågor om musik och bokningar med mera, kontakta Mikael Dagobert på församlingens kansli: på 0171-46 00 70, lagunda.forsamling@svenskakyrkan.se.

Körer i Lagunda församling

I Lagunda finns fyra vuxenkörer och en barnkör. Ledare för Lagunda kyrkokör, Lagunda manskör och Våga Sjunga-kören är Lena Westberg. Ledare för damensemblen Voices of Ladies samt barnkören är Sofia Imberg Kelhoffer.

Lena Westberg

Lagunda församling

Kyrkomusiker, ansvarig

Lars-Göran Angsten

Lagunda församling

Kyrkomusiker (vikarie)

Sofia Imberg Kelhoffer

Lagunda församling

Barn och familj, Kommunikatör, Kyrkomusiker

Liv Stenström

Lagunda församling

Kyrkomusiker

Kansli och kommunikation

Mikael Dagobert

Lagunda församling

Administrativ assistent

Sofia Imberg Kelhoffer

Lagunda församling

Barn och familj, Kommunikatör, Kyrkomusiker

Fastighet, Vaktmästeri och Kyrkogård

Fastighetsansvarig och kontaktperson för fastighetsfrågor är kyrkoherde Carin Åblad Lundström.

Arbetsledare och kontaktperson för vaktmästeri (inklusive praktiska frågor kring kyrkor, fastigheter och kyrkogårdar) är Jens Bergström.
Se även Kyrkogårdsförvaltningen.

Jens Bergström

Lagunda församling

Arbetsledare Vaktmästare, Förvaltningsassistent/Arbetsledare kyrkogård

Maja Bryngelsson

Lagunda församling

Vaktmästare, Barn & Familj

Karl Håkansson

Lagunda församling

Vaktmästare

Stina Smibacker

Lagunda församling

Kyrkvaktmästare

Jan Stenström

Lagunda församling

Kyrkvaktmästare