Meny

Kontaktuppgifter personal

I Lagunda församling är vi ett litet arbetslag som tillsammans har bred kompetens. Ofta fyller var och en av oss flera olika roller. Du hittar oss på Kyrkstugan på Ängsvägen 8 i Örsundsbro.

Kyrkoherde

Carin Åblad Lundström

Kontakt under kontorstid

För att kontakta kyrkoherde Carin Åblad Lundström under kontorstid,
ring telefon 0171-460764, eller skicka e-post till Carin Åblad Lundström.

Brådskande ärenden utanför kontorstid

I brådskande ärenden övriga tider nås kyrkoherden på 070-648 76 81.

 

Präster

Hillevi Bergvall

Lagunda församling

Komminister, Präst, Meditation/Andlig fördjupning

Nadja Elhousny Nygårdh

Lagunda församling

Komminister, Präst, Barn och familj

Kansli

Bokningar, organisationsärenden och kommunikation

Mikael Dagobert

Lagunda församling

Mer om Mikael Dagobert

Bokningar, administration inklusive ekonomi, allmänna förfrågningar.

Sofia Imberg Kelhoffer

Lagunda församling

Mer om Sofia Imberg Kelhoffer

Kommunikation och organisationsfrågor

Jens Bergström

Lagunda församling

Mer om Jens Bergström

Administration kyrkogård & begravning, Arbetsledande kyrkvaktmästare

Patrik Granat

Lagunda församling

Mer om Patrik Granat

Kontaktperson för fastighetsfrågor.

Barn och familj

Flera medarbetare i olika roller är involverade i barnverksamheten. Kontaktperson hösten 2019 är Maja Bryngelsson. Det går också alltid bra att kontakta församlingens kansli. 

Maja Bryngelsson

Lagunda församling

Mer om Maja Bryngelsson

Medarbetare i barngrupper (miniorer, juniorer, barnkör) samt i öppen familjeverksamhet (Öppen förskola - Kyrkis och Babykyrkis)

Sofia Imberg Kelhoffer

Lagunda församling

Mer om Sofia Imberg Kelhoffer

Musiker i barn&familj. Ledare för barnkören. Medarbetare i miniorer och juniorer.

Nadja Elhousny Nygårdh

Lagunda församling

Mer om Nadja Elhousny Nygårdh

Präst. Medarbetare i barngrupper, särskilt minikyrkis.

Judit Warpe Nymansson

Lagunda församling

Mer om Judit Warpe Nymansson

Pedagog i barnverksamhet. Föräldraledig 2019.

Carina Ericson

Lagunda församling

Mer om Carina Ericson

Husmor. Resurs i barnverksamhet.

Konfirmander

Karin Liliequist

Lagunda församling

Konfirmandarbetslag, Vik pedagog

Mer om Karin Liliequist

Vikarierande pedagog med ansvar för konfirmanderna 2019-2020.

Michael Liliequist

Lagunda församling

Diakoniassistent, Konfirmandarbetslag

Mer om Michael Liliequist

Diakoniassistent och medarbetare i konfirmandarbetet. Ledare för Samtal om tro.

Carin Åblad Lundström

Lagunda församling

Kyrkoherde, Konfirmandarbetslag

Mer om Carin Åblad Lundström

Kyrkoherde (präst) och medarbetare i konfirmandarbetslaget.

Kyrkomusik och körsång

För frågor om musik och bokningar med mera, kontakta Mikael Dagobert på församlingens kansli: på 0171-46 00 70, lagunda.forsamling@svenskakyrkan.se.

Körer i Lagunda församling

I Lagunda finns fyra vuxenkörer och en barnkör. Ledare för Lagunda kyrkokör, Lagunda manskör och Våga Sjunga-kören är Lena Westberg. Ledare för damensemblen Voices of Ladies samt barnkören är Sofia Imberg Kelhoffer.

Lena Westberg

Lagunda församling

Kyrkomusiker

Mer om Lena Westberg

Kyrkomusiker och körledare för Lagunda kyrkokör, Lagunda manskör och Våga Sjunga-kören.

Sofia Imberg Kelhoffer

Lagunda församling

Mer om Sofia Imberg Kelhoffer

Musiker för barn & familj. Ledare för barnkör samt för sånggruppen Voices för vuxna diskantröster.

Lars-Göran Angsten

Lagunda församling

Kyrkomusiker (vikarie)

Mer om Lars-Göran Angsten

Kyrkomusiker, arbetar vissa veckor.

Fastighet, Vaktmästeri och Kyrkogård

Fastighetsansvarig och kontaktperson för fastighetsfrågor är kyrkoherde Carin Åblad Lundström.

Arbetsledare och kontaktperson för vaktmästeri (inklusive praktiska frågor kring kyrkor, fastigheter och kyrkogårdar) är Jens Bergström.
Se även Kyrkogårdsförvaltningen.

Jens Bergström

Lagunda församling

Arbetsledande kyrkvaktmästare, Administration kyrkogård & begravning

Maja Bryngelsson

Lagunda församling

Kyrkvaktmästare, Barn och familj

Carina Ericson

Lagunda församling

Husmor, Barn och familj, Kyrkvaktmästare

Patrik Granat

Lagunda församling

Kyrkvaktmästare, Fastighet

Maria Karlsson

Lagunda församling

Kyrkvaktmästare

Stina Smibacker

Lagunda församling

Kyrkvaktmästare

Jan Stenström

Lagunda församling

Kyrkvaktmästare