Syntolkning: människor i bakgrunden, i förgrunden ett vitt papper med symboler för telefon, mejl m fl
Foto: Pixabay

Kontaktuppgifter personal

I Lagunda församling är vi ett litet arbetslag som tillsammans har bred kompetens. Ofta fyller var och en av oss flera olika roller. Du hittar oss på Kyrkstugan på Ängsvägen 8 i Örsundsbro.

Kyrkoherde

Carin Åblad Lundström

Kontakt under kontorstid

För att kontakta kyrkoherde Carin Åblad Lundström under kontorstid,
ring telefon 0171-460764, eller skicka e-post till Carin Åblad Lundström.

Brådskande ärenden utanför kontorstid

I brådskande ärenden övriga tider nås kyrkoherden på 070-648 76 81.

 

Barn och familj

Flera medarbetare i olika roller är involverade i barnverksamheten. Kontaktperson är Judit Warpe . Det går också alltid bra att kontakta lagunda.barn@svenskakyrkan.se.

Konfirmander

Kyrkomusik och körsång

För frågor om musik och bokningar med mera, kontakta församlingens kansli på 0171-46 00 70, lagunda.forsamling@svenskakyrkan.se.

Körer i Lagunda församling

I Lagunda finns fyra vuxenkörer och en barnkör. Ledare för Lagunda kyrkokör, Lagunda manskör och Våga Sjunga-kören är Lena Westberg. Ledare för damensemblen Voices of Ladies samt barnkören är Sofia Imberg Kelhoffer.

Fastighet, Vaktmästeri och Kyrkogård

Fastighetsansvarig och kontaktperson för fastighetsfrågor är Patrik Granat.

Arbetsledare och kontaktperson för vaktmästeri inklusive kyrkogårdar är Jens Bergström. Se även Kyrkogårdsförvaltningen.

    Kultur, kulturarv och evenemang

    Lagunda församling är engagerad i olika satsningar för kultur och kulturarv. 

    Kontaktperson för ärenden som rör kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsfrågor är Patrik Granat.

    Kontaktperson för information och kommunikation inom kulturområdet är Jens Bergström