Syntolkning: människor i bakgrunden, i förgrunden ett vitt papper med symboler för telefon, mejl m fl
Foto: Pixabay

Kontaktuppgifter personal

I Lagunda församling är vi ett litet arbetslag som tillsammans har bred kompetens. Ofta fyller var och en av oss flera olika roller. Du hittar oss på Kyrkstugan på Ängsvägen 8 i Örsundsbro.

Kyrkoherde

Carin Åblad Lundström

Kontakt under kontorstid

För att kontakta kyrkoherde Carin Åblad Lundström under kontorstid,
ring telefon 0171-460764, eller skicka e-post till Carin Åblad Lundström.

Brådskande ärenden utanför kontorstid

I brådskande ärenden övriga tider nås kyrkoherden på 070-648 76 81.

 

Präster

Jens Bergström

Lagunda församling

Mer om Jens Bergström

Bokningar. Administration kyrkogård & begravning, Arbetsledande kyrkvaktmästare.

Mikael Dagobert

Lagunda församling

Mer om Mikael Dagobert

Administration & ekonomiadministration, allmänna förfrågningar.

Sofia Imberg Kelhoffer

Lagunda församling

Mer om Sofia Imberg Kelhoffer

Kommunikation och organisationsfrågor

Patrik Granat

Lagunda församling

Mer om Patrik Granat

Kontaktperson för fastighetsfrågor.

Barn och familj

Flera medarbetare i olika roller är involverade i barnverksamheten. Kontaktperson är Judit Warpe . Det går också alltid bra att kontakta lagunda.barn@svenskakyrkan.se.

Judit Warpe Nymansson

Lagunda församling

Mer om Judit Warpe Nymansson

Teolog/Pedagog i barnverksamhet samt ansvarig för sommarkyrkan/turistkyrkan.

Nadja Elhousny Nygårdh

Lagunda församling

Mer om Nadja Elhousny Nygårdh

Präst. Medarbetare i barngrupper, särskilt minikyrkis.

Maja Bryngelsson

Lagunda församling

Mer om Maja Bryngelsson

Medarbetare i barngrupper (miniorer, juniorer, barnkör) samt i öppen familjeverksamhet (Öppen förskola - Kyrkis och Babykyrkis)

Sofia Imberg Kelhoffer

Lagunda församling

Mer om Sofia Imberg Kelhoffer

Musiker i barn & familj, särskilt Öppen förskola och familjegudstjänster.

Konfirmander

Karin Liliequist

Lagunda församling

Konfirmandarbetslag, Vik pedagog

Mer om Karin Liliequist

Pedagog, ansvar för konfirmandverksamhet 2020-2021.

Michael Liliequist

Lagunda församling

Diakoniassistent, Konfirmandarbetslag

Mer om Michael Liliequist

Diakoniassistent och medarbetare i konfirmandarbetet. Ledare för Samtal om tro.

Carin Åblad Lundström

Lagunda församling

Kyrkoherde, Konfirmandarbetslag

Mer om Carin Åblad Lundström

Kyrkoherde (präst) och medarbetare i konfirmandarbetslaget.

Kyrkomusik och körsång

För frågor om musik och bokningar med mera, kontakta församlingens kansli på 0171-46 00 70, lagunda.forsamling@svenskakyrkan.se.

Körer i Lagunda församling

I Lagunda finns fyra vuxenkörer och en barnkör. Ledare för Lagunda kyrkokör, Lagunda manskör och Våga Sjunga-kören är Lena Westberg. Ledare för damensemblen Voices of Ladies samt barnkören är Sofia Imberg Kelhoffer.

Sofia Imberg Kelhoffer

Lagunda församling

Mer om Sofia Imberg Kelhoffer

Musiker för barn & familj. Ledare för barnkör samt för sånggruppen Voices för vuxna diskantröster.

Lars-Göran Angsten

Lagunda församling

Kyrkomusiker (vikarie)

Mer om Lars-Göran Angsten

Kyrkomusiker, arbetar vissa veckor.

Fastighet, Vaktmästeri och Kyrkogård

Fastighetsansvarig och kontaktperson för fastighetsfrågor är Patrik Granat.

Arbetsledare och kontaktperson för vaktmästeri inklusive kyrkogårdar är Jens Bergström. Se även Kyrkogårdsförvaltningen.

Jens Bergström

Lagunda församling

Arbetsledande kyrkvaktmästare, Administration kyrkogård & begravning

Patrik Granat

Lagunda församling

Kyrkvaktmästare, Fastighet

Mer om Patrik Granat

Kyrkvaktmästare (inne & ute) med särskilt ansvar för fastigheter.

Kultur, kulturarv och evenemang

Lagunda församling är engagerad i olika satsningar för kultur och kulturarv. 

Kontaktperson för ärenden som rör kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsfrågor är Patrik Granat.

Kontaktperson för kulturevenemang och turism är Judit Warpe.

Kontaktperson för information och kommunikation inom kulturområdet är Sofia Kelhoffer. 

Judit Warpe Nymansson

Lagunda församling

Sommarkyrka, Barn och familj

Mer om Judit Warpe Nymansson

Teolog/Pedagog i barnverksamhet samt ansvarig för sommarkyrkan/turistkyrkan.

Patrik Granat

Lagunda församling

Kyrkvaktmästare, Fastighet

Mer om Patrik Granat

Kyrkvaktmästare (inne & ute) med särskilt ansvar för fastigheter.

Sofia Imberg Kelhoffer

Lagunda församling

Barn och familj, Kommunikatör, Organisationssekreterare, Musiker och körledare

Mer om Sofia Imberg Kelhoffer

Musiker i barnverksamhet och körledare för Voices. Kommunikatör och vissa ansvar inom fastighet och organisation.