Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontaktuppgifter personal

I Lagunda församling är vi ett litet arbetslag som tillsammans har bred kompetens. Ofta fyller var och en av oss flera olika roller. Du hittar oss på Kyrkstugan på Ängsvägen 8 i Örsundsbro.

Kyrkoherde

Carin Åblad Lundström

Kontakt under kontorstid

För att kontakta kyrkoherde Carin Åblad Lundström under kontorstid,
ring telefon 0171-460764, eller skicka e-post till Carin Åblad Lundström.

Brådskande ärenden utanför kontorstid

I brådskande ärenden övriga tider nås kyrkoherden på 070-648 76 81.

 

Präster

Hillevi Bergvall

Lagunda församling

Komminister, Präst

Nadja Elhousny Nygårdh

Lagunda församling

Komminister, Präst, Barn och familj

Barn och familj

Ansvarig för verksamhet för barn och familj är Johanna Andrén. Det går också alltid bra att kontakta församlingens kansli. 

Johanna Andrén

Lagunda församling

Konfirmand och ungdom, Församlingspedagog, Barn och familj

Maja Bryngelsson

Lagunda församling

Kyrkvaktmästare, Barn och familj

Nadja Elhousny Nygårdh

Lagunda församling

Komminister, Präst, Barn och familj

Carina Ericson

Lagunda församling

Husmor, Barn och familj, Kyrkvaktmästare

Sofia Imberg Kelhoffer

Lagunda församling

Barn och familj, Kommunikatör, Organisationssekreterare, Musiker och körledare

Judit Warpe Nymansson

Lagunda församling

Sommarkyrka, Barn och familj

Konfirmander och unga

Johanna Andrén

Lagunda församling

Konfirmand och ungdom, Församlingspedagog, Barn och familj

Karin Liliequist

Lagunda församling

Konfirmandarbetslag, Vik pedagog

Michael Liliequist

Lagunda församling

Diakoniassistent, Konfirmandarbetslag

Carin Åblad Lundström

Lagunda församling

Kyrkoherde, Konfirmandarbetslag

Kyrkomusik och körsång

För frågor om musik och bokningar med mera, kontakta Mikael Dagobert på församlingens kansli: på 0171-46 00 70, lagunda.forsamling@svenskakyrkan.se.

Körer i Lagunda församling

I Lagunda finns fyra vuxenkörer och en barnkör. Ledare för Lagunda kyrkokör, Lagunda manskör och Våga Sjunga-kören är Lena Westberg. Ledare för damensemblen Voices of Ladies samt barnkören är Sofia Imberg Kelhoffer.

Lars-Göran Angsten

Lagunda församling

Kyrkomusiker (vikarie)

Lena Westberg

Lagunda församling

Kyrkomusiker

Kansli och kommunikation

Mikael Dagobert

Lagunda församling

Administrativ assistent, Administration

Sofia Imberg Kelhoffer

Lagunda församling

Barn och familj, Kommunikatör, Organisationssekreterare, Musiker och körledare

Fastighet, Vaktmästeri och Kyrkogård

Fastighetsansvarig och kontaktperson för fastighetsfrågor är kyrkoherde Carin Åblad Lundström.

Arbetsledare och kontaktperson för vaktmästeri (inklusive praktiska frågor kring kyrkor, fastigheter och kyrkogårdar) är Jens Bergström.
Se även Kyrkogårdsförvaltningen.

Maja Bryngelsson

Lagunda församling

Kyrkvaktmästare, Barn och familj

Carina Ericson

Lagunda församling

Husmor, Barn och familj, Kyrkvaktmästare

Patrik Granat

Lagunda församling

Kyrkvaktmästare, Fastighet

Karl Håkansson

Lagunda församling

Kyrkvaktmästare

Maria Karlsson

Lagunda församling

Kyrkvaktmästare

Stina Smibacker

Lagunda församling

Kyrkvaktmästare

Jan Stenström

Lagunda församling

Kyrkvaktmästare