Syntolkning: människor i bakgrunden, i förgrunden ett vitt papper med symboler för telefon, mejl m fl
Foto: Pixabay

Kontaktuppgifter personal

I Lagunda församling är vi ett litet arbetslag som tillsammans har bred kompetens. Ofta fyller var och en av oss flera olika roller. Du hittar oss på Kyrkstugan på Ängsvägen 8 i Örsundsbro.

Kyrkoherde

Carin Åblad Lundström

Kontakt under kontorstid

För att kontakta kyrkoherde Carin Åblad Lundström under kontorstid,
ring telefon 0171-460764, eller skicka e-post till Carin Åblad Lundström.

Brådskande ärenden utanför kontorstid

I brådskande ärenden övriga tider nås kyrkoherden på 070-648 76 81.

 

Präster

  Jens Bergström

  Lagunda församling

  Mer om Jens Bergström

  Bokningar. Administration kyrkogård & begravning, Arbetsledande kyrkvaktmästare.

  Mikael Dagobert

  Lagunda församling

  Mer om Mikael Dagobert

  Administration & ekonomiadministration, allmänna förfrågningar.

  Sofia Imberg Kelhoffer

  Lagunda församling

  Mer om Sofia Imberg Kelhoffer

  Kommunikation och organisationsfrågor

  Patrik Granat

  Lagunda församling

  Mer om Patrik Granat

  Kontaktperson för fastighetsfrågor.

  Barn och familj

  Flera medarbetare i olika roller är involverade i barnverksamheten. Kontaktperson är Judit Warpe . Det går också alltid bra att kontakta lagunda.barn@svenskakyrkan.se.

  Judit Warpe Nymansson

  Lagunda församling

  Mer om Judit Warpe Nymansson

  Teolog/Pedagog i barnverksamhet samt ansvarig för sommarkyrkan/turistkyrkan.

  Nadja Elhousny Nygårdh

  Lagunda församling

  Mer om Nadja Elhousny Nygårdh

  Präst. Medarbetare i barngrupper, särskilt minikyrkis.

  Sofia Imberg Kelhoffer

  Lagunda församling

  Mer om Sofia Imberg Kelhoffer

  Musiker i barn & familj, särskilt Öppen förskola och familjegudstjänster.

  Konfirmander

  Karin Liliequist

  Lagunda församling

  Konfirmandarbetslag, Vik pedagog

  Mer om Karin Liliequist

  Pedagog, ansvar för konfirmandverksamhet 2020-2021.

  Michael Liliequist

  Lagunda församling

  Diakoniassistent, Konfirmandarbetslag

  Mer om Michael Liliequist

  Diakoniassistent och medarbetare i konfirmandarbetet. Ledare för Samtal om tro.

  Carin Åblad Lundström

  Lagunda församling

  Kyrkoherde, Konfirmandarbetslag

  Mer om Carin Åblad Lundström

  Kyrkoherde (präst) och medarbetare i konfirmandarbetslaget.

  Elina Skantz

  Lagunda församling

  Mer om Elina Skantz

  Ansvarig för servering, medarbetare i konfirmandarbetslag och kyrkvaktmästare.

  Kyrkomusik och körsång

  För frågor om musik och bokningar med mera, kontakta församlingens kansli på 0171-46 00 70, lagunda.forsamling@svenskakyrkan.se.

  Körer i Lagunda församling

  I Lagunda finns fyra vuxenkörer och en barnkör. Ledare för Lagunda kyrkokör, Lagunda manskör och Våga Sjunga-kören är Lena Westberg. Ledare för damensemblen Voices of Ladies samt barnkören är Sofia Imberg Kelhoffer.

  Inger Knecht

  Lagunda församling

  Kyrkomusiker

  Mer om Inger Knecht

  Kyrkomusiker med ansvar för kyrkomusik, körer, instrument och undervisning.

  Mikael Dagobert

  Lagunda församling

  Mer om Mikael Dagobert

  Kyrkomusiker, deltid

  Lars-Göran Angsten

  Lagunda församling

  Kyrkomusiker (vikarie)

  Mer om Lars-Göran Angsten

  Kyrkomusiker, arbetar vissa veckor.

  Thomas Cervin

  Lagunda församling

  Mer om Thomas Cervin

  Musiker, arbetar vissa veckor

  Sofia Imberg Kelhoffer

  Lagunda församling

  Mer om Sofia Imberg Kelhoffer

  Musiker för barn & familj samt leder Voices för vuxna diskantröster.

  Fastighet, Vaktmästeri och Kyrkogård

  Fastighetsansvarig och kontaktperson för fastighetsfrågor är Patrik Granat.

  Arbetsledare och kontaktperson för vaktmästeri inklusive kyrkogårdar är Jens Bergström. Se även Kyrkogårdsförvaltningen.

  Jens Bergström

  Lagunda församling

  Arbetsledande kyrkvaktmästare, Administration kyrkogård & begravning

  Patrik Granat

  Lagunda församling

  Kyrkvaktmästare, Fastighet

  Mer om Patrik Granat

  Kyrkvaktmästare (inne & ute) med särskilt ansvar för fastigheter.

   Kultur, kulturarv och evenemang

   Lagunda församling är engagerad i olika satsningar för kultur och kulturarv. 

   Kontaktperson för ärenden som rör kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsfrågor är Patrik Granat.

   Kontaktperson för kulturevenemang och turism är Judit Warpe.

   Kontaktperson för information och kommunikation inom kulturområdet är Sofia Kelhoffer. 

   Judit Warpe Nymansson

   Lagunda församling

   Sommarkyrka, Barn och familj

   Mer om Judit Warpe Nymansson

   Teolog/Pedagog i barnverksamhet samt ansvarig för sommarkyrkan/turistkyrkan.

   Patrik Granat

   Lagunda församling

   Kyrkvaktmästare, Fastighet

   Mer om Patrik Granat

   Kyrkvaktmästare (inne & ute) med särskilt ansvar för fastigheter.

   Sofia Imberg Kelhoffer

   Lagunda församling

   Barn och familj, Kommunikatör, Organisationssekreterare, Musiker och körledare

   Mer om Sofia Imberg Kelhoffer

   Musiker i barnverksamhet och körledare för Voices. Kommunikatör och vissa ansvar inom fastighet och organisation.