Tidegärden

Tidegärden är en särskild slags daglig bön som bes vid fasta tider varje dag. Här finns en filmad bön, instruktioner och länkar.