Syntolkning: Ett stiliserat liksidigt kors med text runt om, namnen på kyrko som ingår i East Vale.
Foto: East Vale.

Församlingen East Vale

East Vale är Lagundas vänförsamling i södra Wales. East Vale är till stora delar en landsortsförsamling, med sju kyrkor i mindre samhällen eller byar.

East Vale ligger i södra Wales, bara några mil utanför huvudstaden Cardiff. Namnet kommer av att East Vale utgör den östra delen av dalen Glamorgan, Vale of Glamorgan. Församlingen East Vale bildades i maj 2019. Dessförinnan var tre församlingar med sammanlagt sju kyrkor sammanslutna i East Vale Group, som delade på personal och resurser och samverkade på olika sätt. Präster i församlingen är Martyn Davies (kyrkoherde) och Angela Cooper (komminister), och de samordnar utbytet med Lagunda.  

Church of Wales är en anglikansk kyrka, som 1920 blev en egen kyrka efter att tidigare varit en del av Church of England. Svenska kyrkan och anglikanska kyrkor står nära varandra och har nattvardsgemenskap, dvs kan fira nattvard/mässa tillsammans. Church of Wales är indelat i sex stift och East Vale hör till Llandaff stift med katedral i Cardiff.  Biskop i Llandaff stift är June Osborne. Uppsala stift och Llandaff stift är vänstift. 

Syntolkning: en karta över East Vale.
Karta över East Vale, med de sju byarna markerade.

Församlingens sju kyrkor

I East Vale finns sju kyrkor, små och med lång historia - precis som Lagundas kyrkor. I Storbritannien graderas äldre byggnader utifrån sitt historiska, kulturella eller arkitektoniska värde. Byggnader kan listas som grad I, grad II*  och grad II beroende på hur intressanta de är. 5,5 % av byggnaderna får grad II* (av särskilt intresse) och endast 2,5 % anses vara grad I (av exceptionellt intresse, även internationellt). Flera av kyrkorna i East Vale är av grad II* och en till och med grad I.

  • Welsh St Donats. Nämns första gången 1173, och då som ett kapell som hör samman med klostret Tewkesbury. Kyrkan har takstolar i timmer från cirka 1500 och dopfunt från 1200-talet. På 1800-talet behöver kyrkan renoveras grundligt, och mycket av dagens interiör tillkom vid denna renovering. Kyrkan är uppkallad efter ett helgon från 500-talet, Dunwyd/Donat. Han var vän till helgonet Sankt Cadoc som nämns nedan. Sankt Donatsdagen firas 7 augusti. Kyrkan är listad som grad I, av exceptionellt intresse.
  • St Cadoc i Pendoylan. Kyrkan har fått sitt namn från Sankt Cadoc/Cadog som var abbot i klostret Llancarfan i Wales, under 500-talet. Han grundade flera kloster och det finns en rad berättelser om Sankt Cadoc. Flera kyrkor i Wales bär hans namn. I Cardiff firas Sankt Cadocs dag den 25 september. Kyrkan är i sengotisk stil, från slutet av 1300-talet. Större renoveringar gjordes under 1800-talet. Listad som grad II*, av särskilt intresse, för dess medeltida ursprung och för att kyrkan haft stor betydelse för församlingen under århundraden.
  • St Peter i Peterston super Ely (vid floden Ely). Kyrkan St Peter har fått sitt namn efter Petrus som på engelska kallas Peter. Större delen av kyrkan byggdes på 1400-talet, medan koret är något äldre. Mest karakteristiskt är tornet som är sengotiskt med sex klockor. Kyrkan genomgick en större renovering på 1800-talet. Sankt Peters dag firas den 29 juni. Listad som grad II* eftersom den medeltida interiören och träarbetet har bevarats. I Peterston finns en kyrkskola för låg- och mellanstadiet.
  • St Bride i St Brides super Ely (vid floden Ely). Kyrkan är från 1200-talet men under renoveringar på 1800-talet förlorade den mycket av sin medeltida karaktär. En sentida tillskott är ett venetianskt korfönster från 1500-talet som skänktes till kyrkan 1957. St Brides (på walesiska St Ffraid) är inte, som vi svenskar skulle kunna tro, den heliga Birgitta utan ett av de Irländska skyddshelgonen, Saint Bridget of Kildare. Hon var nunna, abedissa och grundade ett antal kloster under sin levnad år 451-525. St Brides firas 1 februari. Kyrkan är listad som grad II, en medeltida kyrka som renoverats hårt.
  • St George i St Georges super Ely (vid floden Ely). Kyrkan är byggd i korsform med tornet i mitten. Det är en av de minsta korskyrkona i Wales. År 1254 görs den första noteringen av en kyrka på denna plats, och kyrkbygget fortsatte under 1300-talet till dess nuvarande form. Kyrkan har fått sitt namn efter St George/St Göran och på altarets framsida finns en målad framställning av St George som slåss mot draken. St George firas den 23 april. Kyrkan är listan som grad II*, eftersom det är en ovanlig korskyrka där mycket av det medeltida ursprunget bevarats, inklusive trätak. 
  • St Nicholas. En medeltida kyrka, mitt i byn St Nicholas. Stilen är sengotisk från 1300-talet. I kyrkan finns en dopfunt från 1200-talet och en predikstol i marmor i nygotisk stil från 1800-talet. Kyrkan renoverades under 1800-talet och fick då bland annat flera nya fönster. St Nicholas är förstås Nikolaus, den givmilde grekiske biskop som ligger till grund för dagens Sinterklaas/Santa Claus/Jultomten. St Nicholas firas 6 december. Kyrkan är listad som grad II*, som ett exempel på en betydande församlingskyrka från 1300-talet, placerad i mitten av byn. I byn Saint Nicholas finns också en kyrkskola för låg- och mellanstadiet. 
  • St Mary i Bonvilston. Första noteringen om en kyrka här är från 1189, och kyrkan var helgad åt Mary/Maria. Kyrkan byggdes om och till över tid, som när tornet kom till på 1400-talet. På 1800-talet höll kyrkan på att falla i ruiner innan den renoverades grundligt. Idag återstår ganska lite från den tidiga kyrkan. En dopfunt från 1200-talet finns dock kvar, liksom korvalvet. Kyrkan är listad som grad II, för dess medeltida ursprung och som ett exempel på en 1800-talsrenovering i gotisk stil. St Mary firas här på Marie Himmelsfärds dag den 15 augusti (snarare än på vårfrudagen 25 mars, som vi är vana vid).

Gudstjänster firas i alla dessa kyrkor enligt ett roterande schema. Tre präster och tjänstgör, och ibland har församlingen också en präst- eller diakonpraktikant. Många volontärer är engagerade i både gudstjänster och praktiska göromål. Det finns också tre kyrkskolor i området där församlingen medverkar regelbundet.